Assisi (illustrasjon)
Njøsavegen, 6863 LEIKANGER

Ny moderne einebustad sentralt plassert på Leikanger

Pris

kr 5 190 000,-

  • Boligtype
    Enebolig
  • Bruksareal (BRA)
    141 m2
  • Soverom
    4
Ferdigstillelse
Estimert overtaking til sommaren 2022
Fremdrift
Oppstart grunnarbeid ila. hausten 2021.
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Njøsavegen
6863 LEIKANGER

Loading map...

Plantegninger

Kort om eiendommen

Velkomen til Assisi - ein moderne og familievenleg einebustad, over to etasjar, som ma. inneheld dette:
- 4 soverom
- Bad
- WC
- Vaskerom
- TV-stove
- Stove/Kjøken
- Bodar

Her får du ei fantastisk moglegheit til å sikre deg eit splitter ny einebustad og tomt, til ein særs gunstig pris!

Einebustaden er omsøkt, og oppstart grunnarbeid er estimert til denne sida av året.

Prisen i denne annonsa er å sjå som ein komplett pris, der alt frå sjølve tomta, til grunn og betongarbeid, til ferdig oppført hus, er inkludert.

Sognehus jobbar alltid for at kunden skal vere nøgd under heile byggjeprosessen, og då er me på same tid fleksible, og lydhøyre ifht. kunden sine ynskjer og krav. Endringar på planløysing og materialvalg, eller eigeninnsats, er vi sjølvsagt opne for. Det er fantasien, kreativiteten og lommeboka som set grenser for korleis akkurat ditt prosjekt skal realiserast, og lande finansielt. Me hjelper deg meir enn gjerne på vegen til akkurat din husdraum!

Om boligen

Kort omtale av leveransen:

1. Bustaden vert levert ihht. BoligPartner sin standard leveransebeskrivelse. Leveransebeskrivelse MODERNE 15.01.20 v3 27.01.21

2. Oppgradering frå leveransebeskrivelse:

a) Golv:
- Valfritt RAW laminatgolv (eller tilsvarande) i alle tørre rom.
- Flislagd Entrè (5,7m2) (Demirex Exil Grey 30*60, eller tilsvarande)

b) 5 bords kostemalt plater på vegg, i alle tørre rom.

c) Våtrom: Våtromsbelegg Gerflor Gerbad 1911 på bad, wc og vaskerom. Baderomsplater Fortissimo 3091 F23 HG Denver White, eller Legato 110 s.

d) Kjøken:
Det er medrekna ferdig montert kjøken til ein verdi av kr. 100 000,-. Kjøken kan oppgraderast eller trekkast ut av vår leveranse.

e) Begge bad er komplette med baderomsinnreiing, og elles det som er teikna inn på planteikningane.

f) Ventilert stålpipe, med kontorets standard ovn (LOTUS MONDO 3 BUET FRONT SVART).

g) Komplett elektrikar-installasjon frå grunnarbeid til ferdig installert hus, ihht. NEK 400:2018, inkludert m.a. inne- og utebelysning, samt varmekablar i Entre, Bad og WC.
Det vert lagt opp til skjult elektrisk anlegg med brytarar og kontaktar i kvit utførelse. Automatsikringar, hovudsikring og målarar i eige sikringsskap. Kjøpar vel sjølv evt. oppgraderingar i samråd med elektriker.

h) Fasadar: Fasadar vert levert ferdig-grunna ihht. tegninger. Ferdigbehandla panel er mogleg som tilval. Trykkimpregnerte stolpar, rekkverk og synlige dragarar vert levert ubehandla.

i) Terrassar/balkongar vert levert med impregnerte terrassebord. Rekkverk leverast som vist på illustrasjon og salsteikningar.

J) Tomt.

k) Grunnarbeid m/støttemur.

l) Komplett betongarbeid (begge våtrom).

m) Komplett røyrleggjarleveranse, med m.a. baderomsmøblar i frå Viking Bad.

n) Byggforsikring frå oppstart til overlevering, samt alle lovpålagde garantiar (§12 og §47)

o) Handtering av byggavfall under byggjeperioden

p) Teikning/prosjektering

q) Byggesøknad

Det er mogeleg å gjere endringar og tilval på dette huset, heilt fram til me set huset i bestilling.
Ta kontakt med oss for å få tilsendt økonomisk plan og elles ein full oversikt over leveransen, og moglege tilval.

Kjøpar kan vere trygg på at alle materialval held god standard, har norske leverandørar, og kan leverast til avtalt tid.

Parkering

Parkering på eiga tomt

Adkomst

Vegen vert opparbeida i samsvar med situasjonsplan.
Toppdekket vert veggrus, klargjort for asfaltering. Asfaltering av vegen lyt evt. avklarast med nabo(gbnr. 224/255).

Diverse

Dette prospektet er meint som ei orientering om byggeprosjekt og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga. Alle opplysingar er difor gjeve med atterhald om at utbyggjar kan føreta mindre endringar dersom dette skulle vise seg å vere nødvendig eller ynskjeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er nytta i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-teikningar og prosjektetbeskrivelse går framfor dette prospektet, der det måtte vere avvik.

Oppvarming

- Komplett leveranse av LOTUS MONDO 3 BUET FRONT SVART, m/ ventilert stålpipe.
- Varmekablar i Entrè, på Bad og WC.
- Opplegg for panelovnar på vegg.

Forbehold

Sognehus AS tek atterhald om at det vert gitt løyve til oppføring av omsøkt bustad.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Gbnr. 224/256

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.