Illustrasjon eit av tre leilegheitsbygg.
Hodlekve Panorama, 6856 SOGNDAL

Hodlekve Panorama - fritidsleilegheiter midt i Hodlekve! Bygginga er i gang!!

Pris

kr 2 990 000,-

  • Boligtype
    Hytte
  • Bruksareal (BRA)
    80 m2
  • Soverom
    3
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Hodlekve Panorama
6856 SOGNDAL

Loading map...

Kort om eiendommen

Leilegheitene ligg i skrått terreng midt mellom heisanlegga i Hodlekve, med andre ord i umiddelbar nærleik til eit skieldorado i verdsklasse.

Om boligen

Hodlekve Panorama er eit leilegheitsprosjekt med fantastisk utsikt og beliggenheit midt i Sogndal Skisenter Hodlekve. Kvar leilegheit har balkong og utvendig sportsbod. I dette prosjektet har vi hatt fokus på minimalt vedlikehald og høg trivselsfaktor. Tiltalande fasadar i karakterstil, romslege balkongar med takoverbygg og gode planløysingar innvendig gjer at ein kan nyta livet i eit ski-eldorado om vinteren og eit tur-eldorado om sommaren. Med realiseringa av "Dalalåven" er Hodlekve i ferd med å vekse seg til eit fantastisk område både for ski-entusiastar og familiar.

Innhold

Bustadene består av bygg med 4 leilegheitar. Felles for alle leilegheitane er gode løsyingar, og god plass til å opphalda seg på.

Det er mogeleg å tilretteleggje for større opphaldsrom i leilegheitane, ved å fjerne soverom 3.

Stilmessig er det lagt opp til skikkeleg hyttestil innvendig, med beisa trepanel på vegger, lassert takpanel, eikeparkett på golv, flis i gang og golv på bad, samt baderomsplater på vegg på bad. Bodane har våtromsbelegg på golv.

Utvendig er det opplyste steinfasader, Royal impregnert kledning i fargen setersvart og lyst listverk, samt shingel på taket.

Alle leilegheiter har pipe og vedovn.

Kjøkken blir levert i god kvalitet frå JKE Design Førde.


Prisar:

Leilegheit 1: 3.490.000,- Seld
Leilegheit 2: 3.350.000,-
Leilegheit 3: 3.390.000,- Seld
Leilegheit 4: 3.250.000,-

Leilegheit 5: 3.390.000,- Seld
Leilegheit 6: 3.250.000,-
Leilegheit 7: 3.390.000,- Seld
Leilegheit 8: 3.250.000,-

Leilegheit 9: 3.390.000,-
Leilegheit 10: 3.250.000,-
Leilegheit 11: 3.390.000,-
Leilegheit 12: 3.250.000,-

Standard

Innvendige overflater

Dører:
Innvendige dører leverast som kvitmalte dører av typen "Ola 3" frå Kloppen Trevare. Karm og MDF-utforingar leverast kvitmalt.

Vindauge:
3-lags vindauger med energispareglas med argon og varmkantspacer frå Norgesvinduet. Vindauga er barne- og tjuverisikre. Vindauge og karm leverast kvitmalt. Utforingar i kvitbehandla MDF.

Tak og vegger:
Himling har kvitlassert trepanel. Vegger i alle tørre rom leverast med beisa trepanel.

Golv:
3-stavs eikeparkett i tørre rom, golvflis på bad/vask er av typen Demireks Sicily Grey og i entre av typen Demireks New Grey Rustic. Våtromsbelegg på bod.

Listverk:
Moderne listverk beisa i same farge som vegg (på golv, i tak og karm). Spikerhol blir ikkje behandla.

Kjøkken / Bad / Vaskerom

Kjøkken:
Kvalitetskjøkken frå JKE Design, 2 kjøkkenval per leilegheit. Sjå bilder og prospekt.

Bad:
Baderomsplater av typen Cresendo Negro Grande på vegg, flis på golv med sokkellist, samt baderomsmøbl av typen Malin 80cm med spegel m/lys, 90x90dusjdørar m/180 gr.sving, golvmontert toalett, blandebatteri og liknande blir levert av typen Oras.

Vaskerom:
Veggar leverast med beisa trepanel. Som tilvalg kan kvit, slett baderomspanel leverast. Utstyr leverast i henhold til 1:100-tegningar og inkluderer opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder. Våtromsbelegg på golv i bod.

Elektrisk / Ventilasjon / Oppvarming

Elektrisk:
Det blir lagt opp skjult elektrisk anlegg med brytarar og kontaktar i kvit utføring, unnateke i brann-og lydskille mellom einingane. Automatsikringar, hovedsikring og målarar i eige sikringsskåp. Antall punkt leverast i henhold til den gjeldande standarden NEK 400 - 2014 og plassering fastsettast saman med elektroentreprenør. Eventuelle tilvalg avtalast direkte med elektrikar.

Telefon / tv / bredbånd:
Det leverast opplegg for fiber og TV. Kjøpar står sjølv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon:
Det leverast balansert ventilasjonsanlegg med høgeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarma og rensa luft tilførast oppholdsromma.

Oppvarming:
Peisovn og stålpipe i førsteetasjen, samt varmekablar på bad og under flis i entrè.
Varmekablar i underetasjen.


Generelle forhold:
Dette prospektet er meint som ein orientering om byggeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bebyggelsen. Alle opplysningar er difor gitt med atterhald om at utbyggar kan føreta mindre endringar dersom dette skulle vise seg nødvendig eller ønskeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er benytta i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-teikningar og prosjektets beskrivelse går framfor dette prospektet der det måtte vere avvik.

Beliggenhet

Leilegheitene ligg i skrått terreng midt mellom heisanlegga i Hodlekve, med andre ord i umiddelbar nærleik til eit skieldorado i verdsklasse.

Det tek under 15 min. med bil til regionsenteret Sogndal, der ein finn dei fleste fasilitetar som foreksempel eit storsenter med fleire butikkar, Fosshaugane Campus, resturantar og liknande.

I umiddelbar nærleik har ein rikeleg med turterreng til jakt, fiske og fjellturar.

Beskrivelse (type bolig)

Bustadene består av bygg med 4 leilegheitar.
Alle leilegheitane har 3 soverom. Felles for alle leilegheitane er gode løsyingar, og god plass til å opphalda seg på.

Alle leilegheiter har pipe og vedovn.

Kjøkken blir levert i god kvalitet frå JKE Design Førde.

Bygningsinformasjon / byggemåte

Stilmessig er det lagt opp til skikkeleg hyttestil innvendig, med beisa trepanel på vegger, lassert takpanel, eikeparkett på golv, flis i gang og golv på bad, samt baderomsplater på vegg på bad. Bodane har våtromsbelegg på golv.

Utvendig er det opplyste steinfasader, svart royal-impregnert kledning og listverk i same farge som kledning, samt shingel på taket.

Parkering

Gode.

Diverse

Generelle forhold:
Dette prospektet er meint som ein orientering om byggeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bebyggelsen. Alle opplysningar er difor gitt med atterhald om at utbyggar kan føreta mindre endringar dersom dette skulle vise seg nødvendig eller ønskeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er benytta i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-teikningar og prosjektets beskrivelse går framfor dette prospektet der det måtte vere avvik.

Overtakelse

Sommar/Haust 2019

Regulering

Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden

Adgang til utleie

Finansieringseksempel kjøpesum: 3.250.000 kr full finansiert, null eigenkapital, 3 % rente på 30 år = ca. 14.000 kr + stipulerte utgifter brøyting/forsikring/straum kommunaleavgifte på 2.500 kr i mnd. Mnd. stipulerte utgifter 16.500 kr, årskost. ca 198.000 kr. Leige eksempel 3 helger pr. mnd. snittpris 5.000 kr = 180.000 kr pr. år. Halve jula, halve påsken og ei veke i vinterferien stipulert leigeinntekt på 40.000 kr, totale årlige leigeinntekter ihht. til eksempel 210.000 kr (Evt. leigeinntekter sommarferie ikkje omsyntatt).

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra Sognehus AS