Stryn. Tre av fire solgt.

NEDREBERG, 6783 STRYN

Pris fra

kr 2 695 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 2
  • Bruksareal (BRA) 84 m2
  • Energimerking B
  • Soverom 3

Gå til salgskontor

Din Bustad AS
6770 Nordfjordeid
nordfjordeid@boligpartner.no
Tlf: 969 04 788

Eksterne lenker

Nedreberg dronefilm

Ferdigstillelse

Etter avtale

Fremdrift

Igangsetting Mai eller så snart byggjeløyve er i orden

Fasiliteter

Hage, Peis/Ildsted, Balkong/Terrasse, Balansert ventilasjon, Turterreng, Utsikt

Prosjektbeskrivelse

Din Bustad AS er ein aktør som byggjer hus, leiligheiter og hytter i heile Nordfjord. Vi har lang erfaring innan bustadprosjekt og har eigen byggeleiar og tømrarar.

På ein av dei flottaste tomtene på Nedreberg skal vi byggje to stk. to-mannsbustadar. Her vert det stor hage med mykje plass til alle.

Beliggenhet

Utsikta frå tomta på Nedrerg er heilt fantastisk. Her får du fjorden og fjella aust-sør-vest for deg som utsikt.
Tomta har avkjørsel frå kommunal veg.
Eit stort pluss er opparbeida leikeplass kun eit steinkast frå bustadane. Her blir også romslege plenarealer framfor kvar leilegheit

Generelle forhold

Din Bustad kjem gjerne for visning med deg på tomta.

Avgifter og gebyr:
Det må betalast dokumentavgift av verdien på tomta, tinglysningsgebyr for skøyte og pantobligasjonar
Ved kjøp av ny bustad er det dokumentavgift kun av tomteverdi. Ved kjøp av brukt bustad er det av heile kjøpssummen.

Bankgaranti:
Det vert gjeve bankgaranti til kjøpar

Eigarskap:
Den enkelte sameigar rår som eigar over sin seksjon (§22). Eigarseksjonen består av leiligheita (hovuddel) og andel av fellestomt (fellesareal)

Dette prospektet er meint som ei orientering om byggjeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bygnaden. Alle opplysningar er derfor gitt med forbehald om at utbyggjar kan foreta mindre endringar hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ynskjeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er benytta i prospektet kan avvike fra verkelig bygg. 1:100-tegningar og prosjektets beskrivnad går framfor dette prospektet der det måtte være avvik.
Forbehald om kostnadsauke ved krav vedrørande Husbankgodkjenning.

Adkomst

Via kommunal veg

Parkeringsforhold

Parkering på eiga tomt

Beskrivelse

Dører:
Innvendige dører vert levert med kvalitetsdøra type Visjon 1 frå Boligpartners sin leverandør Kloppen trevare.
Inngangsdøra vert levert frå Boligpartner sin leverandør Jømna. (sjå fasadeteikning).
Balkongdør i vakumimpregnert furu frå Norgesvinduet. Denne er også kvitmalt både utvendig og innvendig.

Vindu:
Samtlege hus-seriar leverast som vakumimpregnerte 3-lags vindauger med superenergiglas med argongass fra Norgesvinduet. Vindauga er barne- og tjuverisikre. Vindu og karm leverast kvitmalt.

Vegger og himling:
Bustaden leverast med kvitmalte trefiberplater i himling og på veggane i alle tørre rom.

Gulv:
Alle tørre rom leverast med den slitesterke laminat typen Mammut

Listverk:
Til alle rom leverast fabrikkmalte kvite glatte lister i 12x58mm rundt dører, vindauger og langs tak og gulv. Sparkling og maling av spikerhol i listverk må påregnast.

Sanitærutstyr:
Alt sanitærutstyr leverast i kvit utføring frå anerkjente produsentar. Utstyr i.h.t prosjektbeskrivelse.

Kjøkken:
Leverast iht teikning og beskrivelse frå vår lokale leverandør Espe trevare.

Bad/vask:
Bad vert levert med baderomsplater på vegg og flis på golv.

Bod leverast med sluk, våtromsbelegg og baderomsplater på vegg

Elektrisk:
Det leggast opp skjult elektrisk anlegg med brytarar og kontaktar i kvit utførelse. Automatsikringar, hovedsikring og målar i eige sikringsskap. Antall punkt leverast i henhold til den gjeldande standarden NEK 400 - 2014 og plassering fastsettast saman med elektroentreprenør.

Det medfølgjer bl.a varmekablar og brannvarslingsanlegg med varsling om det brenn med naboen.

Telefon / tv / bredbånd:
Det leverast opplegg for telefon, breibånd og TV. Kjøpar står sjølv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon:
Det leverast balansert ventilasjonsanlegg med høgeffektiv varmegjenvinnar. Frisk, forvarma og rensa luft tilførast oppholdsromma. Anlegget skal vere i kontinuerlig drift og syter for eit sunt innemiljø med riktig fuktbalanse.

Oppvarming:
Det vert levert ved omn klar til bruk. Varmekablar i bad/vask og yttergang.

Isolasjon:
Ytterveggar i bustaden er bygd opp av 198+48 mm bindingsverk. Mellomrommet mellom stolpane fyllast med 200+50 mm mineralull. Yttertak isolerast med 400 mm mineralull og innerveggar mellom rom isolerast med 100 mm mineralull.

Garasje/carport:
Leverast ikkje.

Terrasse
Det vert levert stor terrasse framfor huset. Terrassebord i royalimpregnert materialer. Skjerma vegg mellom bueiningane

Grunn og utvendig arbeid:
Feltets kommunale tilkomstveg er asfaltert. Kjøreareal internt på tomta vert levert med grus. Grøntareal vert levert maskinplanert med vekstjord. Kunde må påregne eigeninnsats med finplanering og såing. Det vert ivaretatt sikring av overflatevatn

Brannsikring:
Kvar bustad vert levert med brannsløkkingsapparat og brannsentral som også varslar ved brann i naboleiligheit

Generelle forhold

Leilegheitene på 84 kvm. inneheld ei open kjøkken-stoveløysning. Her vert det store vindauger mot sør, som gjev mykje lys og ei fin kontakt med den flotte utsikta. Det vert bygd ei praktisk sportsbod i samanheng med inngangspartiet. I gangen er det tilrettelagt for garderobeløysning.
Det er eit romsleg bad og to soverom. Leilegheitene har ei fleksibel løysning som gjær at du kan velje vederlagsfritt om det er to eller tre soverom som passer best for deg. Her får du også ein koseleg uteplass, som er noko tilbaketrekt og skjerma mot nabo. Det gjer at du får ein lun fin uteplass, med mindre innsyn.

NEDREBERG, 6783 STRYN

Loading map...
Les mer om nabolaget