Jarhaug/Gran - Sentrumsnær eneboligtomt i nærheten av Jarenvatnet - Gode sol og utsiktsforhold - Barnevennlig - Gode rekreasjonsmuligheter.

Jarhaug, 2750 GRAN

Pris

kr 1 250 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 1 250 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

BoligPartner Gjøvik
2816
gjovik@boligpartner.no
Tlf: 478 01 700

Beliggenhet

Tomten har en fin beliggenhet i et naturskjønt og åpent kulturlandskap på vestsiden av Jarenvannet, ca. 1 km nord for Gran sentrum. Gode tur- og rekreasjonsområder i nærområdet.

Foruten eneboligtomter er det planlagt konsentrert småhusbebyggelse i nærheten. Området ønskes utviklet til et variert og barnevennlig boligmiljø - med boliger tilpasset de fleste behov.

OM HADELAND
Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran.
Sammen danner de Hadeland - et geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og sentrumsmiljøer ligger side om side.
Hadeland er et godt alternativ for alle som ønsker å bo i frodige omgivelser innenfor timesirkelen til hovedstaden, men regionen byr også på mange muligheter innen kommunegrensene.
Regionen er et historisk kulturlandskap med spredt bosetning og tettsteder med det du trenger av handel og servicetilbud. Her kan du dyrke friluftsliv, ta del i et variert kulturtilbud og finne spennende alternativer innen arbeids- og næringsliv.
Full barnehagedekning, et godt nettverk av skoler og trygge nærmiljøer gjør Hadeland spesielt egnet for barnefamilier.
Her er det plass nok til å utfolde seg, både for små og store - i jobb-, skole- og fritidssammenheng.

For mer informasjon om Hadeland og hvilke muligheter som finnes i det grønne knutepunktet like nord for byen, gå inn på http://regionhadeland.no/

Film fra Hadeland - nært og naturlig: https://www.youtube.com/watch?v=9791mc8Dt_k

Gran Handel og Håndverk: http://www.ghh.no/


OM GRAN
Gran Kommune ligger i søndre del av Oppland Fylke og er den største av Hadelandskommunene, rundt sju mil nord for Oslo. Kommunen grenser i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker, og i vest til Ringerike.
Ved inngangen til år 2015 var det 13.679 innbyggere i kommunen, og i tiden fremover regnes det med en god befolkningstilvekst.

Gran Kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbrukskommune. I tillegg er mange sysselsatt innenfor servicenæringen og innen industri, bygg og anlegg. De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, transport og energi. Kommunen har god dekning av barnehager, 12 barne- og ungdomsskoler samt en videregående skole og folkehøyskole.

Kommunen har et stort og variert kulturtilbud og utallige tilbud om fritidsaktiviteter. Det er etablert ny idrettspark med nærhet til skoleanlegg. Håndball, fotball, ski og hestesport har spesielt stor oppslutning, og det er stor interesse for aktiviteter innen musikk. Kommunen har også bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper.

Store naturområder innbyr til gode opplevelser både på sommer- og vinterstid.
Gran har flere topper over 700 moh., mange over 600 m og enda flere over og rett under 500 m. Høyest er Lushaugen 812 moh. (på grensen til Hurdal i Akershus). Fiskevann er det hundrevis av, foruten Randsfjorden som har bra forekomst av bl.a. sik, ørret, gjedde og abbor. Det finnes flere plasser hvor leirliv og hytteliv kan leves, for eksempel ved Randsfjorden, Fjorda, Skjerva, Sagvollen, Åstjern, Lygna med fler. Vinterstid er det et flott løypenett av skiløyper rundt omkring på åsene i hele kommunen og disse henger sammen med nabokommunenes løypenett. Hadeland Folkemuseum ligger i Tingelstad nær Tingelstad gamle kirke og inneholder bl.a. gamle bygninger og utstyr fra tidligere tider.

Den bergenske kongevei fra Oslo til Bergen og Pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros skjærer gjennom kommunen fra sørvest og sør mot nord og nordøst, begge med hvilested på Granavollen.
Kilde: Wikipedia / Gran Kommune.

Regulering

Gjeldende reguleringsbestemmelse for tomten er : Reguleringsplan for "Jarhaug" gnr.161, bnr. 13 Gran Kommune.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Jarhaug, 2750 GRAN

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra BoligPartner Gjøvik