Stor eneboligtomt med gode solforhold og flott utsikt over Heggefjorden. 20 min fra Fagernes.

Moavegen 21 - Tomt 4, 2940 HEGGENES

Pris

kr 300 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 300 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

BoligPartner Gjøvik
2816
gjovik@boligpartner.no
Tlf: 478 01 700

Last ned

Nabolagsprofil

Fasiliteter

Barnevennlig, Offentlig vann/kloakk, Turterreng, Utsikt, Bilvei frem

Beliggenhet

Moavegen har en flott beliggenhet rett ovenfor Heggenes sentrum, kun 20 minutter fra Fagernes.
Her ligger to eneboligtomter, skjermet i landlige omgivelser.
Tomtene ligger sydvestvendt og høytliggende, og gir deg gode solforhold og utsikt over Heggefjorden.
Det er kort vei til barnehage, skole og dagligvare. Holdeplass for buss ligger i gangavstand.

Boligtomt i skrånende terreng med noe flate partier. Tomten er oppgitt til 1518 kvm. Max BYA er oppgitt til 15%.

Tomten må bebygges med hus fra BoligPartner.
Tomten gjøres opp på egen kontrakt mot overføring av hjemmel.

Vi har mange husmodeller i våre ulike serier, og det er mulig å velge flere typer BoligPartner hus på tomt 4 i Moavegen.

Bestill den flotte huskatalogen vår på www.boligpartner.no

Om du ønsker å gjøre mye egeninnsats eller ønsker nøkkelferdig hus, bestemmer du selv. Tomta er ikke bebygd, så prosjektet kan skreddersys etter dine ønsker.
Når du har funnet huset du liker, så ta kontakt med oss slik at vi kan oppgi pris på ønsket leveranse.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende husprat.

Adkomst

Fra E16 i Heggenes, følg skilt mot Robøle. Sving til høyre inn på Robølsvegen, kjør 69 m. Sving til venstre inn på Moavegen, kjør 112 m. Sving høyre og fortsett på Moavegen, kjør 64 m. Tomtene ligger på venstre side. Se kart i bildekarusell.

Avstander fra Øystre Slidre:
Oslo 200 km, Lillehammer 140 km, Gjøvik 120 km, Bergen 360 km og Trondheim 370 km.

Regulering

Boligformål - Reguleringsplan for Hesthagin del 2, H. 19 vedtatt 22.06.2006. Se Øystre Slidres hjemmeside/kart, eller kontakt boligkonsulent i BoligPartner AS Gjøvik.

Tomt

Selveiet tomt på 1518 kvm, i Øystre Slidre kommune.
Kjøp av tomt skjer direkte med grunneier før arbeid på tomt igangsettes. Oppgjør av tomt skjer gjennom megler.

Oppgitt tomtepris er inkl. opparbeiding av veg, offentlig vann, kloakk, strøm og fradeling. Kjøper betaler tinglysningsomkostninger i forbindelse med overdragelse av tomt.

Kjøp av tomt forutsetter leveranse av bolig fra BoligPartner AS.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale offentlige gebyrer i forbindelse med tinglysing. Dette utgjør 2,5% dokumentavgift beregnet av tomteverdien som beløper seg til kr. 7.500,-, gebyr for tinglysning av skjøte kr. 525,-, evt. gebyr for tinglysning av pant kr. 525,- og sluttattest kr. 172,-. Totalt utgjør dette kr. 8.722,- (forutsatt tinglysing av ett pant).

Om kommunen

Velkomen til Øystre Slidre - ei langstrakt fjellbygd lengst nord i Valdres. Kommunen er ein av seks Valdres-kommunar og grenser mot Nord Aurdal Kommune med regionsenteret Fagernes i sør og Jotunheimen nasjonalpark i nord. Øystre Slidre dekkjer eit areal på 964 km2 og har vel 3100 innbyggjarar.
Kommunen kan by på mykje flott natur og gode mogelegheiter for friluftsliv både sommar og vinter.
Dei viktigaste næringane er landbruk og turisme.
Det er om lag 240 aktive gardsbruk i kommunen, dei fleste driv med mjølkeproduksjon. Over 85 % av gardbrukarane nyttar fjellbeita sine og har kyrne på stølen om sommaren.

Reiselivet har og ein sentral posisjon i kommunen, med Beitostølen som turistsenter. Dei tre største hotella, har til saman over 100 årsverk. Elles er Øystre Slidre kommune den største arbeidsgjevaren, med 240 årsverk. Som nummer to kjem Beitostølen Helsesportsenter med 75 årsverk.

Prosentvis er arbeidsplassane fordelt slik: landbruk 21%, offentleg tenesteyting 30%, privat tenesteyting 10%, industri, produksjon, bygg og anlegg 16%, varehandel 7% og hotell og restaurant drift 16%.

Kommunen har full barnehagedekning og har to nye barneskular og ein ungdomsskule.

Kilde: Øystre Slidre kommune

Nabolagsprofil

STEDER I NÆRHETEN
Rogne 5.4 km
Skammestein 9.5 km
Melbybråten 11 km
Mellsennstølan 19.1 km

SKOLER, BARNEHAGER
Rogne skule (1-7 kl.) 8 km
Lidar skule (1-7 kl.) 10 km
Øystre Slidre ungdomsskule (8-10 kl.) 2 km
Valdres vidaregåande skule 26.6 km
Gol vidaregåande skule 70.8 km
Tingvang barnehage (1-5 år) 1.9 km
Rogne barnehage (0-5 år) 8.6 km
Beito barnehage (1-5 år) 17.9 km

TRANSPORT
Heggenes 0.2 km

SPORT
Storefoss grus 2.4 km
Rogne gras- og grusbane 8.4 km
Puls Beitostølen Resort 16.9 km
Valdres Treningssenter 21.7 km

VARER/TJENESTER
Fagernes Kjøpesenter 21.2 km
AMFI Valdres 25.2 km
Coop Marked Heggenes 0.1 km
Coop Marked Rogne 9.8 km
Vitusapotek Fagernes 21.3 km
Vitusapotek Valdres 21.3 km
Beitostølen Vinmonopol 16.4 km
Fagernes Vinmonopol 21.5 km
Coop Marked Heggenes 0.2 km
Joker Heggenes 1.6 km
Shell/7-Eleven Fagernes 21.5 km
Mix Gotteriet 21.6 km
YX Heggenes 1.7 km
Yx Beitostølen 16.5 km

Copyright © Eiendomsprofil AS 2017

Moavegen 21 - Tomt 4, 2940 HEGGENES

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra BoligPartner Gjøvik