Leiligheter under oppføring med fantastisk utsikt i Nørstebøen

Nørstebøen 28 - 30, 6453 KLEIVE

Pris fra

kr 2 650 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 6
  • Boligtype Prosjekt
  • Bruksareal (BRA) 69 - 95 m2
  • Eierform Selveier
  • Energimerking B
  • Soverom 2 - 3

Gå til salgskontor

Eiendom i Fokus avd. Molde
6422 Molde
eiendomifokus@boligpartner.no
Tlf: 71 66 10 00

Last ned

Leveransebeskrivelse Norsteboen 28 Og 30 Rev 02

Fasiliteter

Garasje/P-plass, Peis/Ildsted, Balkong/Terrasse, Bredbåndstilknytning, Balansert ventilasjon, Turterreng, Utsikt

Prosjektbeskrivelse

Flotte leiligheter med 2 og 3 soverom i Nørstebøen. Fantastisk utsikt ut mot Fannefjorden. Bygget er under oppføring, det er allerede solgt 2 leiligheter med overtakelse 1.mai 2018. Ta kontakt for visning på byggeplassen, her er det mulig å se leilighetene som er under oppføring.

Beliggenhet

Området ligger sentralt til på Kleive, 15 min kjøring inn til Molde sentrum, her kan man fint bo og jobbe i Molde. Skole, barnehage, butikk ligger i området. Leilighetene har naturskjønne, rolige og barnevennlige omgivelser rundt seg.

Innhold

Leilighetene er meget innholdsrike med stort og innbydene kjøkken - og stue området. Dette er virkelig boligens hjerte og et naturlig samlingsted for hele familien. Fra stue er det utgang til lun og god uteplass. Se vedlagt prosjektbeksrivelse i annonsen. Leilighetsbygget inneholder leiligheter med 2 og 3 soverom.

Standard

Innvendige overflater

Vindu:
I samtlige husserier leveres 3-lags vinduer med superenergiglass med argongass fra Norgesvinduet. Vinduene er barne- og tyverisikre. Vindu og karm leveres hvitmalt. Utforinger leveres hvitfoliert. Velux leverer vedlikeholdsfrie takvinduer med 3-lags sikkerhetsglass til våre boliger.

Vegger / tak og himling:
I prosjektboliger leveres det hvitmalte trefiberplater i himlinger og ubehandlet sponplater på veggene i alle tørre rom. Panelplatene kan leveres hvitmalte som tilvalg.

Gulv:
Gulv inngår ikke i BoligPartners standardleveranse. Kunden står derfor fritt til å velge gulv etter eget ønske.

Listverk:
Til alle boligrom leveres fabrikkmalte hvite lister rundt dører, vinduer og langs tak og gulv. I prosjektboliger leveres gulvlist og gerikt i utførelsen 12 x58 avrundet. Sparkling og maling av spikerhull i lister må påregnes.

Trapper:
Hestnes Trappefabrikk og Stryntrappa leverer kvalitetstrapper til våre boliger. Trapp leveres med forskriftsmessig rekkverk eller håndrekke på begge sider. I prosjektboliger leveres det fabrikklakkert furutrapp som standard.

Kjøkken / Bad / Vaskerom

Kjøkken:
Norema og Sigdal leverer kjøkkeninnredning til våre boliger – du står fritt til å velge det kjøkkenet du liker best.

Bad:
På bad leveres rupanel og Wedi våtromsplater som underlag for flisarbeid som tilvalg. Utstyr leveres i henhold til 1:100-tegninger for den enkelte bolig, som for eksempel servanter, vegghengte toaletter, ettgreps blandebatteri til servanter, dusjutstyr. Som evt. tilvalg kan buede dusjvegger og baderomsinnredning med speil leveres.

Bod / vaskerom:
I prosjektboliger leveres bod/vaskerom med ubehandlede sponplater. Som tilvalg kan hvit, slett baderomspanel leveres. På vaskerom leveres utstyr i henhold til 1:100-tegninger. Tegningene inkluderer vanligvis opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbereder, sentralstøvsuger og skyllekar med ettgreps blandebatteri.

Elektrisk / Ventilasjon / Oppvarming

Elektrisk:
Det legges opp skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse. Automatsikringer, hovedsikring og målere i eget sikringsskap. Antall punkter leveres i henhold til den gjeldende standarden NEK 400 - 2014 og plassering fastsettes sammen med elektroentreprenør. Eventuelle tilvalg avtales direkte med elektriker.

Telefon / tv / bredbånd:
Det leveres opplegg for telefon, bredbånd og TV. Kjøper står selv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon:
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarmet og renset luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø.

Oppvarming:
Oppvarming i våre boliger bestemmes av tiltakshaver, og inngår ikke eksplisitt i BoligPartners leveransebeskrivelse.

Isolasjon:
Yttervegger i boligen er bygget opp av 198 mm bindingsverk. Mellomrommet mellom stolpene fylles med 200 mm mineralull. Yttertak isoleres med 400 mm mineralull og innervegger mellom boligrom isoleres med 100 mm mineralull.

Generelle forhold:
Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Ny beskrivelse:


Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse:
1.0 GENERELT

Alle materialer og komponenter leveres i vanlig god kvalitet. Jfr. Bustadoppføringslova §7.

1.1 Rettigheter
Rettighetene til tegningene som boligen oppføres etter er RM Eiendom eiendom og kan ikke overdras til, eller benyttes av andre uten tillatelse.
RM Eiendom kan i byggetiden vederlagsfritt bruke huset til visning for våre
kunder.

RM Eiendom / Bolig Partner kan ta foto av bygget utvendig og innvendig til bruk i eventuell senere markedsføringstiltak.

1.2 Endringer, rekkefølge ved avvik mellom dokumenter
Vi forbeholder oss rett til å foreta endringer på konstruksjon og evt. materialer, dersom dette ikke medfører endringer i pris eller kvalitet.
Hvis avvik mellom tegning/prospekt og denne beskrivelse, gjelder denne beskrivelse. Hvis avvik mellom denne beskrivelse og romskjema, gjelder romskjema foran denne beskrivelse.

1.3 Ferdigattest
RM Eiendom sender begjæring om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

1.4 Toleranseklasse tømrerarbeid
For utførelsen av tømrerarbeid gjelder toleranseklasse PC/PD i NS 3420-1

1.5 Toleranseklasse murerarbeid
For utførelsen murerarbeid gjelder toleranseklasse PC i NS 3420-1

1.6 Materialer
I nye boliger må det forventes noe svinn og krymp i materialer. Slike forhold er ikke reklamasjons-berettiget. Heller ikke evt. skader som skyldes ekstrem uttørking p.g.a. for kraftig fyring. Skader i garantitiden som skyldes manglende vedlikehold eller frostskader på grunn av manglende fyring kan begrense RM Eiendoms plikt til utbedring.

1.7 Utvendig overflatebehandling
Boligen leveres behandles iht. pkt. 5. Kjøper må for bevaring av trevirket på utvendig kledning videre behandles umiddelbart, og senest innen første malesesong. Monteres kledningen om vinter, skal mellom- og toppstøk påføres så snart tempraturen tilater det.2.0 UTVENDIGE TEKNISKE ANLEGG OG GRUNNARBEID

2.1 Geotekniske forhold
Nødvendige vurderinger og tiltak mht. grunnens bæreevne og stabilitet utføres.

2.2 Vegetasjon
Bestemmelser inntatt i reguleringsplan og/eller særskilte krav fra kommunale myndigheter følges.

2.3 Tomtetekniske anlegg
Felles parkeringsplasser opparbeides med asfalt.
Det monteres nødvendig sluk for overflatevann.
Privat innstikkveg leveres ferdig opparbeidet med toppdekke av asfalt.
Framføring av vann- og avløp medtas fra eksisterende ledningsanlegg.
Hagearealer leveres med maskinplanert stedlige masser.
Etter overtakelse er det kjøper/sameiets ansvar å vedlikeholde utomhusarealene.

2.4 Fellesareal
Fellesareal innenfor delområdene opparbeides med maskinplanert stedlige masser.

2.5 Grunnarbeid
Fastsatt høydeplan bestemmer omfang av graving, sprengning og fylling. Kvalitetsfylling etableres under bærende konstruksjoner.
Avløp for tak føres til overvann.

3.0 BETONG-, MUR- OG PIPEARBEID

3.1 Utførelse
Iht. toleranseklasse PC i NS 3420-1

3.2 Fundamentering
Såler, ringmurer, stripe- og punktfundamenter armeres og støpes på et setnings- og telesikret underlag.

3.3 Gulv på grunn
Gulv armeres, støpes og finavrettes med toleranse tilpasset gulvbelegg.
Fall til sluk i våtrom i h.h.t. krav i teknisk forskrift. Under støpt plate leveres avlufting for evt. radongass der hvor dette er et krav fra offentlige myndigheter.

3.4 Isolasjon
Forskriftmessig isolasjon mot kulde og fuktighet medtas og dimensjoneres mht. de lokale forhold og varmetapsberegning.


3.5 Oppvarming
Oppvarming i henhold til energiberegning, varmekabler våtrom, ellers varmovner. I underetage leveres vannbåren varme i våtrom og oppholdsrom.

3.6 Pipe
Eventuell pipe leveres i stål utførelse.

3.7 Yttervegg mot terreng
Plassstøpt betong i Bewi mur med 190mm kjerne, 85 mm utvendig isolasjon og 85mm innvendig isolasjon. Platekledd (malt gips) innerside.

4.0 BJELKELAG/GULV/HIMLING

Bjelkelaget dimensjoneres etter SINTEF Byggforsk bjelkelagstabeller. Bjelkelag må ikke belastes med støpt gulv, peis/brannmur eller andre større belastninger uten skriftlig avklaring på forhånd.

4.1 Bjelkelag over kjeller/underetasje
I Bjelker, 200 mm mineralull
over uoppvarmet kjellerrom(bod, vaskerom, og kjellerrom),
fuktbestandige gulvplater.
Teknisk himling.

4.2 Bjelkelag ved uinnredet loft
Bjelker, 400 mm mineralull .

4.4 Himling
Iht. romskjema, fuktsperre mot kaldt loft, teknisk himling og elektrikerlekter.

4.5 Dragere
Gran limtredragere i malingskvalitet. Dragere med store spenn i boligrom leveres i stål og innkasses med gips.

4.6 Himling i carport
Synlige bjelker. Ved terrasse over carport leveres det underlag med fall, tekking med takfolie, og 28x120 trykkimpregnerte terrassebord.

5.0 YTTERVEGGER I TRE

Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198 mm bindingsverk pluss 48mm påforing. På yttersiden monteres vindtette plater med fals samt utlekting og grunnet dobbeltfalset kledning iht. fasadetegninger. Hjørner og overganger sikres med pappremser for å oppnå ekstra vindtetting. Mellomrommet mellom stolpene fylles med 200 mm mineralull. Innvendig monteres plastfolie før det monteres 48mm påforing som fylles med 50mm isolasjon og deretter plater behandlet iht. romskjema.5.1 Yttervegger i hovedetasje
Kledning, utlekting, vindtett plate, 198 mm bindingsverk, 200 mm mineralull, plastfolie med klemte skjøter, 48mm påforing, 50mm isolasjon, plater behandlet iht. romskjema.

5.2 Yttervegger i tre i underetasje
Som pkt. 5.1.

5.3 Yttervegger innredet loft
Som pkt. 5.1.

5.4 Yttervegger uinnredet loft
Kledning, utlekting, vindtett plate, 198 mm bindingsverk.

5.5 Yttervegger på loft som ikke kan innredes
Kledning, utlekting og vindtett plate.

5.6 Knevegg, innredet loft, a-takstoler
100 mm mineralull, plastfolie, ferdigmalte trefiber-/mdf-plater./gipsplater behandlet iht. romskjema.

5.7 Yttervegg i carport
Kledning, vindtettplater, 98 mm bindingsverk.

5.8 Yttervegg i uisolert utvendig bod
Kledning, vindtettplater, 98 mm bindingsverk.

5.9 Overflatebehandling utvendig kledning
Utvendig kledning leveres ferdig grunnet og med første toppstrøk, hvit farge Frostrøyk.

6.0 INNERVEGGER I TRE
Innervegger utføres i bindingsverk kledd med ferdigmalte trefiber-/mdf-plater/gipsplater på begge sider iht. romskjema.

6.1 Innervegger mellom boligrom
Min. 98 mm bindingsverk og 70 mm mineralull, ferdigmalte trefiber-/mdf-plater/gipsplater på begge sider.
På baderom benyttes slett, hvit baderomspanel iht. romskjema.

6.2 Vegg mot utvendig betongvegg i boligrom
Ferdigmalte trefiber-/mdf-plater/gipsplater iht. romskjema.

6.3 Lydvegg i vertikaltdelt bolig
Lydvegger bygges opp som to adskilte vegger av 98 mm bindingsverk med min. 50 mm mellomrom. Veggene isoleres med 100 mm mineralull og kles innvendig med 1 lag gips og 1 lag med ferdigmalte trefiber-/mdf-plater/gipsplater iht. romskjema.

7.0 TAK/TAKTEKKING
Type takkonstruksjon iht. romskjema.
Det leveres sort platetak type Powertekk.

7.1 Bærenede takkonstruksjon
Som bærende takkonstruksjon benyttes takstoler, eller sperrer og takstoler i kombinasjon. Disse lages av styrkesorterte materialer og dimensjoneres etter gjeldende standarder. Undertak legges av vindtett duk, 48 mm lufting, impregnert sutaksplater, og sløyfer og lekter. Ved levering av pipe leveres det stigetrinn med godkjent innfesting frem til pipen.

7.2 Kaldt uventilert loft med takstoler
Kaldt loft som ikke kan innredes. Loftet kan ikke benyttes til lager og har kun luke for inspeksjon. Takstoler, 400 mm mineralull, gesims, vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte sutakplater og vindtett duk, sløyfer, lekter og taktekking. Himling som i pkt.4.4.

7.8 Takutstikk i gavler
Takutstikk i gavler underkles og avsluttes med to vindskibord og impregnerte vannbord.


8.0 DØRER

Alle utvendige dører leveres med tetningslister. Balkongdører leveres med brystning iht. fasadetegning i målestokk 1:100.

8.1 Hoveddør
Utførelse i h.h.t. fasadetegning. Karm og utforing fabrikkmalt hvit iht. romskjema, hardved terskel, med 2-lags energiglass, låskasse med sylinder og vrider i børstet stål.

8.2 Balkong-/terrassedør
Karm og utforing fabrikkmalt hvit iht. romskjema, dørblad i vakumimpregnert furu, 3-lags superenergiglass med argongass og espagnolettlås.

8.3 Dører i boligrom
Dørene leveres i hvit glatt (Type Moderne). Hvitmalt karm og foringer, hardvedterskel, låskasse, dørvrider. Dørene leveres tette.

8.4 Boddør
Ved levering av bod, leveres PT 303 fabrikmalt hvit iht. romskjema, med tetningslister, låskasse, sylinder og vrider børstet stål. Ved levering av boddør til innvendig bod med dør til det fri, leveres isolert fabrikkmalt hvit boddør og karm.


9.0 VINDUER
Utvendig trevirke i alle vinduer er vakumimpregnert/kjerneved i furu. Lukkevinduer er barnesikret. Eventuell klipssprosser leveres iht. fasadetegning i målestokk 1:100.

9.1 Vinduer i boligrom
Faste eller lukkevinduer med karm og ramme i furu, 3-lags super energiglass med argongass, fabrikkmalt karm, ramme og foringer iht. romskjema. Vinduer med fast karm merkes med F på tegning.
Pga. godt isolerte vinduer med lite varmetap kan det forekomme dugg på utsiden av vinduet ved enkelte værtyper. På morgenen/formiddag etter en natt med klarvær er sannsynligheten størst for dette. Dette er imidlertig ikke skadelig for vinduet.


10.0 KJØKKEN/GARDEROBE

10.1 Kjøkken
Kjøkkeninnredning leveres iht. egen kjøkkentegning og beskrivelse.

10.2 Garderobe
Garderobeskap leveres 1 meter per sengeplass.


11.0 TRAPP OG LUKER

11.1 Innv. Trapp leilighet 101 og 102
Trapp leveres iht. tegning. Trapp rekkverk og håndrekke levers hvitmalt. Ståltrapp med Trinn for mørtel og flis med barnesikring.

11.2 Isolert inspeksjonsluke
Til kalde uventilerte hulrom leveres hvitgrunnet isolert inspeksjonsluke
iht. tegning i målestokk 1:50.


12.0 BALKONG

Bjelker og gulvbord, leveres i trykkimpregnerte materialer. Glassrekkverk leveres i 100 cm høyde iht. tegning i målestokk 1:100.


13.0 LISTVERK/MØNEDEKOR/SØYLER

Utvendig belistning utføres iht. fasadetegning.

13.1 Utvendig belistning
Som sidelister på vinduer, dører og utvendige hjørner monteres justert kledning. Som vannbrett under og over vinduer og dører monteres trykkimpregnerte bord. Impregnert virke leveres ikke grunnet.

13.2 Innvendig belistning
Til boligrom leveres tak-, gulv-, dør- og vinduslister,i fabrikkmalt utførelse med avrundet kant. Listverk leveres med synlige spikerhull.
Hvite fabrikkmalte produkter har fargekode NCS S 0502-Y.
Terskellister til innv. dører leveres i lakkert eik.


14.0 TAKRENNER/BESLAG/-SNØFANGERE

14.1 Takrenner
Takrenner, rennekroker, takfotbeslag, nedløpsrør, holdere for nedløpsrør leveres i stål. Stigesikring på takrenner. Nedløpsrør kappes og avsluttes under utvendig kledning.

14.2 Beslag
Beslag ved ark, oppløft, grad etc.leveres i overflatebehandlet stål farge lik takstein/tekking.

14.3 Snøfangere
Der det er påkrevd leveres snøfangere med konsoller i lakkert stål iht. byggesøknadstegninger i målestokk 1:100


15.0 VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. Avtrekk skjer i bad, WC, vaskerom og evnt. innvendig bod på boligplan som ikke ligger mot yttervegg. Innblåsning av frisk luft skjer i soverom og andre oppholdsrom uten avtrekk tilknyttet anlegget.

15.1 Balansert ventilasjonsanlegg
Varmegjenvinner og styringsenhet plassert som vist på egen prosjekteringstegning og med kanaler til alle aktuelle rom. Kanalene legges synlig på kaldt loft og isoleres. Opplegg fra underliggende rom bygges inn i vegger og i bjelkelag. I enkelte tilfeller må kanalene kles inn i synlige kasser. Inntak av frisk luft plasseres fortrinnsvis på husets skyggeside. Se monteringsanvisning som medfølger tegning og aggregat fra leverandør.
Styring av ventilasjonsanlegget skjer på styringspanel på selve anlegget. Anlegget skal være i kontinuerlig drift.

15.2 Kjøkkenavtrekk
Kjøkken ventileres separat ved bruk av kjøkkenventilator med utblåsing
iht. egen prosjekteringstegning, fortrinnsvis rett ut i vegg.

15.3 Andre løsninger av ventilasjon
Det tas forbehold om annen utførelse ved spesielle planløsninger eller ved spesielle uteluftforhold.16.0 BRANNVERN

Det leveres brannalarmanlegg iht. krav, og ett stk 6 kg`s ABE pulver brannslukningsapparat til hver boenhet.

17 TØMRERARBEID

Arbeidet utføres i samsvar med våre tegninger og detaljer. Vårt faglige ansvar følges opp med egen byggeledelse. For tillatt avvik på utførelsen og overflater gjelder toleranseklasse PC/PD i NS 3420-1 for hhv. innvendige og utvendige arbeider.


18 ELEKTRIKERARBEID

Installasjon prosjekteres og utføres iht. NEK 400:2014 av autorisert elektro installatør som sørger for god fagmessig utførelse.
Hovedjord i grunn, inntaksskap med nødvendig vern og inntakskabel til sikringsskap og ellers lokale særkrav besørges av autorisert elektro installatør.

18.1 Sikringsskap
Sikringsskap plasseres iht. tegning, og inneholder overbelastningsvern og kurssikringer. Sikringsskap levers i ikke brennbart materiale.

18.2 Overbelastningsvern/hovedsikring
Overbelastningsvern monteres i sikringsskap og leveres som automatsikring inntil 4x63A. Nettleverandørens tilførselskabel skal sikres med vern som plasseres i tilknytningsskapet plassert ute. Kortslutningsvernet er med i leveransen.

18.3 Jordfeilbryter
Det monteres kombinerte automatsikringer/jordfeilbrytere for alle forbrukerkurser med utløserstrøm på 30 mA.

18.4 Kurssikringer
Alle kurssikringer i sikringskapet leveres som 2-polet automatsikringer, 2x15A og 2x25A.. Kursene fordeles på platetopp, stekeovn, vaskemaskin,tørketrommel, varmtvannsbereder, oppvaskmaskin, ventillasjonsanlegg varme og belysning.
3-fase kurser er ikke med i leveransen.

18.5 Installasjon
Installasjonen er dimensjonert slik at elektriske varmeovner kan tilkobles stikkontakter og gi oppvarming i stue, soverom, kjøkken, gang/hall.
For bad dimensjoneres installasjonen for fast tilkoblet varme.
Installasjon leveres skjult i vegg/himling bortsett fra i lyd/branncellebegrensende vegg- og himling og i uinredede kjellerrom, hvor det kan benyttes åpen installasjon.


Downlights kan bare monteres:
• For kalde uventilerte loft min. 1m fra yttervegg.
• For tak med A-takstoler kun i bjelkelag mellom knevegger og i hanbjelkelaget.
Her må det benyttes spesielle kasser for klemming av plastfolie.
• I flate tak.
NB! Downlights kan ikke monteres i isolerte skråtak.

18.6 Brytere og stikkontakter
Disse leveres i hvit utførelse. Alle stikkontakter leveres som doble barnevernede, bortsett fra stikkontakter for stasjonære apparater som oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr o.l. Alle stikkontakter skal være jordet. Varmtvannsbereder med en effekt på 1500 W eller mer tilkobles fast eller over 2-polet bryter. Balansert ventilasjon tilkobles stikkontakt.

18.7 Ringeanlegg
Det leveres komplett anlegg som består av ringeklokke med innebygget eller separat trafo, samt ringeknapp ved hovedinngang.

18.8 Røykvarslere
Røykvarslere levers av elektroleverandør i henhold til TEK . Røykvarslere skal tilknyttes strømforsyning og skal ha batteribackup. Evt. flere røykvarslere i en boenhet blir seriekoblet.

18.9 Punkter
Antall elektriske punkt leveres iht. særnorske krav i NEK 400:2014. Se gjeldende tegninger og punktbeskrivelse fra elektroleverandør.

18.10 Teknisk pakke
Teknisk pakke inneholder fastmontert komfyrvakt, overspenningsvern i tilknytningsskap, komplett ringeanlegg, opplegg til stikk balansert ventilasjon, opplegg til stikk VVB (fast tilkobling av VVB hvis over 1500W), tilkobling utjevningsforbindelser (jording), sikringsskap, (evt. svakstrømsfelt er tilvalg), lampepunkt avsluttes med dekklokk der hvor lamper ikke inngår i leveransen.

18.11 Utstyr
El. utstyr leveres iht. utstyrsliste. Vær oppmerksom på at diverse elektrisk utstyr og lamper må monteres av autorisert installatør.


19.0 RØRLEGGERARBEID

Rørleggerarbeidet utføres av autorisert rørlegger. Alle vannledninger leveres som rør i rør system i plast. Spillvannsledninger leveres i plast (ABS/PP). Sanitærutstyr i hvit utførelse og armaturer leveres fra anerkjente produsenter.

19.1 Vannledninger
Fordeling av varmt og kaldt vann legges skjult i bjelkelag og trevegger. Det er regnet med varmt vann i bad, kjøkken, WC og vaskerom.I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i synlig kasse. Det benyttes rør i rør system. Ifbm. tilkobling av vann på teknisk rom, ved VVB o.l kan det forekomme synlige rør. I tilfeller hvor det er krav om tilbakeslagsventil og dette ikke ivaretas i varmtvannsberederen, monteres synlig ekspansjonskar.

19.2 Spillvannsledninger
Spillvannsledninger legges skjult i bjelkelag og trevegger. I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i synlig kasse.

19.3 Utstyr
Utstyr til hver enkelt bolig leveres i henhold til plantegning i målestokk 1:100.

Utstyrsoversikt:
- Veggbatteri med termostat og dusjutstyr.
- Dusjvegger, som slagdører i klart glass med bunnlist mot gulv.
- Baderomsinnredning iht. romskjema.
- Gulvmontert klosett med sete og lokk.
- Gulvsluk i plast (gjelder for bad og vaskerom med tregulv i 1.etg. og loft).
- 200 l varmtvanns-bereder i rustfritt stål med ledning, støpsel og blandeventil.
- Kran for vaskemaskin.
- Avløp med trakt for vaskemaskin.
- Ettgreps kjøkkenbatteri med svingbar tut og separat kran for oppvaskmaskin.
- Tilkobling av benkebeslag.
- Frostfri utekran montert på vegg.


20.0 OVERFLATEBEHANDLING

Overflate iht. romskjema datert: 15.08.2017

21.0 DIVERSE

21.1 Inngår ikke i leveranse:
Følgende ting nevnes spesielt og inngår ikke i leveransen:
- Inngjerding.
- Lamper, hvitevarer, garderobehyller og møbler.
- Blomsterbrett, blomsterkasser.
- Solskjerming.
- Støyskjerming ut over det som er definert i denne beskrivelsen.
- Støttemurer, ut over de som er vist på tegning.
- Beplantning.
- Stige til tak.
- Vegger som ikke er heltrukket svart i tegning M1:100 leveres ikke.
- Utvendig impregnert trevirke leveres ikke grunnet, selv om utvendig kledning leveres maskingrunnet.

Generelle forhold

Komplett leveransebeskrivelse og vedtekter er lagt ved i annonsen for nedlasting. Spørsmål til beskrivelsene rettes til Rune Midthaug.

Prosjektet er under oppføring. 2 Leiligheter er allerede solgt, overtakelse på disse er 1.mai 2018. Ferdigstillelse av resterende leiligheter er etter avtale med utbygger. Spørsmål.

Ferdigstillelse

Prosjektet er under oppføring. 2 Leiligheter er allerede solgt, overtakelse på disse er 1.mai 2018. Ferdigstillelse av resterende leiligheter er etter avtale med utbygger

Fremdrift

Bygget er under oppføring, ta kontakt for mere informasjon.

Nørstebøen 28 - 30, 6453 KLEIVE

Loading map...
Les mer om nabolaget