Gråhø hyttemodell (illustrasjon)
Stende hyttefelt , 2864 FALL

Stende Hyttefelt ved Trevatna. "Gråhø" med hems. Tomt og grunnarbeidet er inkludert. Høstkampanje!

Pris

kr 3 320 000,-

  • Boligtype
    Hytte
  • Bruksareal (BRA)
    72 m2
  • Soverom
    3
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Eksterne lenker:

Stende hyttefelt
2864 FALL

Loading map...

Plantegninger

Kort om eiendommen

KAMPANJE: La hyttemagien starte!
Signér kontrakt på hytte med BoligPartner innen 15. desember 2021, og få med både Elbillader og komplett Smarthuspakke.

Solrikt og syd-vestvendt hyttefelt i hellende terreng ned mot Travatna, i nordenden av vannet. Vegetasjon i området er bjørk, gran og furu. Det står en del store furutrær i selve hyttefeltet, som vi vil forsøke å bevare.

Om boligen

Hyttefeltet består av 16 tomter, i snitt ett mål store. Det er avsatt grønne soner inne i selve hyttefeltet, hvor fremføring av strøm, vann og kloakk er tilrettelagt. Tomtene ligger slik til at det er lett å få kontakt med vannet, med avstand fra 70 til 200 meter ned til Trevatna. Byggegrense til vann er 50 m i Søndre Land Kommune.

Alle tomtene er selveiertomter og ligger under gnr 52 bnr 2 i Søndre Land Kommune. Det blir tinglyst vegrett og vedlikeholdskostnader pr. tomt, som foreløpig er estimert til kr. 6.500.- pr. år Driftskostnader på vann og avløp er estimert til ca 10.000.- pr. år pr. tomt.

Alle tomtene/hyttene har pliktig påkobling av vann og avløp, samt strøm og vil automatisk bli medlem av Stendefeltet Hytteforening. Hytteforeningen vil ha som ansvar å drifte vann og avløp, samt vedlikehold/brøyting av veien i hyttefeltet.
Det tillates inngjerding ref. godkjente reguleringsbestemmelser.

BYGGEMÅTE
Følgende bestemmelser i forhold til byggemåte er vedtatt i Planprogrammet for Stende-feltet hytteområde:

På hver tomt kan det oppføres hytte/anneks/uthus i inntil 3 bygningsenheter. Størrelsen på hovedhytten er max 160 m2 BYA og anneks/garasje max 50 m2. Tomta tillates bebygd 225 m2 maks BYA, hvor biloppstillingsplasser skal medregnes i utnyttelsen.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 22-35 grader. Lengderetning på hovedhytte skal følge høydekotene. Hovedhytte skal følge hovedmøneretning som følger hyttas lengderetning.

Mønehøgde skal ikke overstige 6 meter og maks 4 m gesims over gjennomsnittlig planert terreng. Ved torvtak tillates 6,3 m. Maksimal høgde på synlig grunnmur over terreng skal ikke overstige 0,75 meter. Som taktekking tillates torv, tre eller skifer. Takstein, shingel og plater er ikke tillatt.

Alle bygninger skal ha mørke og matte farger. Som synlige byggematerialer skal det brukes naturlige materialer som stein, tre eller glass. Bebyggelsen skal være tilpasset terreng og vegetasjon. Kontrastfarger tillates ikke.

Prisen i annonsen inkluderer:
Hytte 2.420.000,-, selveiet tomt verdi 500.000,- og grunnarbeidet estimert til 400.000,-.

- Dokumentavgift tomtekjøp 2,5 %
- Tinglyst skjøte ca kr.900.-
- Panteattest ca kr. 270.-
- Målebrev kr. 17.500.-
- Tinglyst vegrett
- Strømtilførsel VOKKS kr. 60.000.- pr. tomt foreløpig estimat
- Opparbeidelse veg til tomtegrense kr. 20.000.- pr. tomt, egen adkomst bekostes av tomtekjøper. Foreløpig estimat.
- Felles avløp kr. 50.000.- foreløpig estimert pr. tomt
- Vannforsyning kr. 25.000.foreløpig estimert pr.tomt
- Gravearbeider til el-forsyning, avløpsnett og vannforsyning, grøfter og opprydding er estimerer kr. 150.000 pr. tomt
- Totale tilkoblingsavgifter estimeres til kr. 300.000.- pr. tomt

Opparbeidelse av vei og infrastruktur påbegynnes sensommer 2021.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

TURMULIGHETER
Det er et stort løypenett over hele åsen, med merkede stier fra Gjøvik til Oslo. Oppkjørte skiløyper. Abbor, sik og gjedde i Trevatna, med muligheter fra motoriserte småbåter. Fint isfiske. Flott område for kano og padling, og bademuligheter, spesielt i Vassenden, noen hundre meter fra hyttefeltet er det en flott badeplass. Mye skogsbær, som tyttebær, multe, blåbær og bringebær. Det er mye fugl og vilt på åsen, med jaktmuligheter. Søndre Land Jeger og Fiskeforening er veldig aktive, også med hensyn til merkede turstier.

Utfluktsmuligheter sommer:
- Randsfjorden
- Gamle Rand ferge
- Landevegen - langs vegene i Land
- Lands Museum
- Randsfjorden Golfklubb
- Hadeland Glassverk
- Gjøvik Glassverk
- Raufoss Badeland
- Gjøvik
- Lillehammer
- Hunderfossen Familiepark
Utfluktsmål vinter
Valdres Alpinsenter
Hafjell Alpinsenter
Hytteservice

Trevatn Hytteservice tilbyr tjenester som:
- Salg av ved.
- Tilsyn med hytter.
- Brøyting.
- Feiing av pipa.
- Måke snø av hyttetak.
- Stell av torvtak.
- Beising av hytta.
- Oppfyring av hytta før ankomst.

NYTTIGE LINKER
https://www.njff.no/fylkeslag/oppland/lokallag/sljff
https://www.sondre-land.kommune.no/
https://www.visit-innlandet.no/opplevelser
https://www.skiforeningen.no/marka/showf.cgi

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Gjøvik