Ved innkjøring til tomt.
Gamlevegen 201, 2615 LILLEHAMMER

Fantastisk tomt i Lillehammer sentrum!

Pris

kr 2 750 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Kontakt

Gamlevegen 201
2615 LILLEHAMMER

Loading map...

Om tomta

Vi har gleden av å tilby denne fantastiske tomten som ligger i Lillehammer sentrum. Tomten har en størrelse på 643m2 og regnes som ei flat tomt. Her kan man bygge en bolig med plate på mark med alle nødvendig funksjoner på hovedplanet. Tomten er sør-vest vendt noe som gir en veldig god solgang. Deler av tomten har mjøsutsikt, som eventuelt kan nytes enda bedre i en eventuell 2.etg på en bolig.
Gamlevegen strekker seg helt til Lilletorget med mange muligheter for shopping og restaurant/kafè besøk. Avstanden er ca. 2km.
Skoleveien til nærmeste barne skole (Kringsjå Skole) er ca. 1,2 km unna tomten. Trygg og god skolevei.

Det er byggeplikt med Boligpartner på tomten. Ta gjerne kontakt for å se på mulig boliger.

Parkering

På egen tomt. Må tas hensyn til ved utarbeidelse av situasjonsplan for nybygg.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig.

Overtakelse

Etter avtale

Regulering

Regulerings- og bebyggelsesplan for Kringsjå - Hammerseng - Øvre Smestad i Lillehammer kommune.

Kort utdrag av planen:
- "Byplanen" gjelder foran reguleringsplanen ved motstrid
- Maksimal gesismhøyde for 2-etasjes hus er 6m, for 1-etasjes hus 3,5m
- Bygning skal ha sadeltak med takvinkel 25gr.
- Det tillates ikke arker eller ned nedskjæring i takflaten

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Lillehammer