Tomt
Buevegen 1, 2319 HAMAR

Tomt for salg på Smeby i Hamar kommune

Pris

kr 1 250 000,-

Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Buevegen 1
2319 HAMAR

Loading map...

Kort om eiendommen

Boligpartner AS har en tomt sentralt beliggende på Smeby i Hamar Kommune. Dette er en sjelden mulighet i et etablert boligområde.
Her kan det bygges bolig med god adkomst og parkering på egen tomt.

Tomten ligger i et området hvor det er klargjort for kommunalt vann og avløp, strøm og fiber. Reguleringsplan for Solvang 5 er gjeldende for området.

I nærområdet er det skole, barnehage, nærbutikk med post. Området byr også på rike muligheter for naturopplevelser og friluftsliv.

Ta kontakt med selger for ytterligere opplysninger

Beliggenhet

Tomten befinner seg i et etablert boligområde og tomten skal deles fra eksisterende eiendom Gnr 26/38 Buevegen , i Hamar kommune. Ny tomt vil få et areal på ca 518 kvm.

Parkering

Parkering/garasje må planlegges på egen eiendom.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Overtakelse

Etter avtale med selger

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Tomten selges som den er. Kjøper må selv besørge stikkledning for vann og avløp fra kommunens nett.

Regulering

Solvang 5

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Hamar