Tomtedeling
Melbyvegen 13, 2818 GJØVIK

Eneboligtomt sentralt i Gjøvik - Gode sol-, og utsiktsforhold. Nærhet til "alt"

Pris

kr 1 650 000,-

  • Boligtype
    Boligtomt
  • Tomteareal
    700 m2
Neste visning

Etter avtale

Passer ikke oppsatt visning?

Avtal visning
Kontakt

Melbyvegen 13
2818 GJØVIK

Loading map...

Kort om eiendommen

Kjøper må påregne diverse kostnader med å tilrettelegge tomten til å bli byggeklar, bla.;
- Ny adkomst må bekostes av kjøper.
- Tilknytning til kommunalt vann og avløp.
- Tilknytning til strøm.
- Kostnader knyttet til fradeling/opprettelse av matrikkel.

Vi har mange husmodeller i våre ulike husserier. Ta kontakt med vår boligkonsulent for å finne best egnede BoligPartner-hus til tomta.

Bestill den flotte huskatalogen vår på www.boligpartner.no

Om du ønsker å gjøre mye egeninnsats eller ønsker nøkkelferdig hus, bestemmer du selv. Tomta er ikke bebygd, så prosjektet kan skreddersys etter dine ønsker, ihht tomtens muligheter og gjeldende planverk.
Ta kontakt for veiledning til å finne best egnet bolig, og vi kan oppgi pris på ønsket leveranse.

Beliggenhet

På Gjøvik finner en alle slags kvaliteter, fra det urbane sentrum til de levende og vitale bygdene som omkranser selve bykjernen. Et effektivt og trivelig handelssentrum, fylt med aktiviteter og opplevelser, er omgitt av varierte bolig- og turområder. I de senere årene er det også lagt til rette for økt bosetting i selve bykjernen. Flere nye boligkomplekser er bygget.
Kommunen er et regionsenter for Gjøvikregionen, som foruten Gjøvik består av kommunene Østre og Vestre Toten, og Søndre og Nordre Land. Regionen har om lag 70.000 innbyggere og utgjør den mest folkerike del av Oppland fylke. Gjøvik kommune er den største kommunen i Oppland.
Avstanden til Oslo er snaue to timer, mens hovedflyplassen på Gardermoen ligger en drøy times tid fra byen.
Gjøvik er ledende innen industri, handel og tjenesteyting i innlandet og et senter for høyere utdanning knyttet til NTNU. Innenfor aksen Kallerud - Raufoss foregår hoveddelen av verdiskapningen innenfor kunnskapsintensiv industri i Innlandet. Det er stor aktivitet innen forskning og innovasjon, og flere kunnskapsbedrifter og miljøer danner solide og levedyktige fag nettverk. Alt ligger til rette for nyskapning innen næringsliv og annen samfunnsutvikling.
Kommunen står for et omfattende og godt offentlig tjenestetilbud innenfor de aller fleste sektorer, og det er gjort omfattende grep de seneste årene både med tanke på opprusting og vedlikehold, og nybygging.
Summen av de naturgitte betingelsene, byens offentlige og private tilbud, og alle gode frivillige krefter, gir oss på Gjøvik store muligheter for å kunne tilby dem som vil, gode sjanser for et godt liv.
Så om du bare er innom for en kort tid, på besøk, på gjennomreise eller på ferie, så er du hjertelig velkommen. Vi håper du vil la deg begeistre sammen med oss og bli glad i byen og kommunen og i alle som har funnet sin plass og tilhørighet her.
Kanskje kan det friste med fast adresse her?

Les mer om hva Gjøvik kommune har å tilby på: https://www.gjovik.kommune.no/

Tomten vil ha tinglyst byggeklausul og må bebygges med hus fra BoligPartner.
Tomten gjøres opp på egen kontrakt mot overføring av hjemmel.

Ta kontakt direkte med boligkonsulent ved kjøpsinteresse eller ønske om nærmere informasjon.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Adkomst

Adkomst fra kommunal veg.

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Svakt skrånende

Regulering

Tomten vil fradeles fra gnr/bnr 64/83, og er i dag regulert av reguleringsplan for Engehaugen og Kopperud sentrum. Den gir anledning for bebyggelse i 1 etasje, eventuelt med underetasje, med grunnflate på inntil 20% av tomtens nettoareal. Det vil i både søknad om fradeling og byggesak bli lagt vekt på at ny bebyggelse skal være i tråd med karakteren i strøket.

Kommuneplanens arealdel (§ 9-2.5) er utfyllende til reguleringsplanen. Gjøvik kommune jobber med forslag til ny kommuneplan, hvor en del eldre reguleringsplaner (som Engehaugen og Kopperud Sentrum) blir satt til side og erstattet av kommuneplanens arealdel. Foreløpig er det ikke kjent når denne planen vil kunne vedtas.

Ta kontakt med boligkonsulent ved ønske om nærmere informasjon.

Ta kontakt med oss

Gå til salgskontor

Meld interesse

Jeg vil gjerne bli kontaktet og holdt oppdatert om dette prosjektet.

Flere boliger fra BoligPartner Gjøvik