1 Solgt - 1/2 part av 2 - mannsbolig i Rossneset. Mulighet for husbank - 1,57% rente* Solrik beligenhet

Ørnavarden 11B, 5419 FITJAR

Pris fra

kr 2 250 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 2
  • Boligtype Prosjekt
  • Bruksareal (BRA) 78 m2
  • Eierform Selveier
  • Energimerking B
  • Soverom 2

Gå til salgskontor

Sunnhordland Bygg AS
5412
stord@boligpartner.no
Tlf: 996 29 296

Fremdrift

Oppstart vil skje etter at første enhet er solgt

Fasiliteter

Garasje/P-plass, Peis/Ildsted, Balkong/Terrasse, Bredbåndstilknytning, Balansert ventilasjon, Sentralt

Prosjektbeskrivelse

Innhaldsrike og moderne tomannsboligar på eit plan i Rossnesbakken, med moglegheit for gunstig husbankfinansiering

Beliggenhet

I Rossnesbakken på Fitjar skal BoligPartner Stord setja opp fire moderne tomannsboligar i eit roleg og solrikt buområde. Rossneset er eit nytt, flott og barnevennleg boligfelt. Leilighetane er lagt til rette for 80% finansiering av Husbanken og har gunstige rentevilkår,ft.1,578%. Fitjar er ein øykommune som ligg vakkert til på nordsida av øya Stord i Sunnhordland og er kjent for gode buforhold, eit levande lokalsamfunn, bra oppvekstmiljø og eit næringsliv i utvikling. Fra Rossnesbakken er det kort avstand til barneskule, barnehagar, ungdomsskule og Fitjar Videregåande skule. Det er også kort veg til Fitjar Sentrum, der ein finn eit utvalg av servicetilbod med blandt anna ulike butikkar, kafear, bensinstasjon og hotell. I sentrum er også Fitjar Kultur og Idrettsbygg, som ogå blir kalla "Bygda si storstove". Her finn ein eit flott idrettsannlegg med fleire fotballbanar, idrettshall, treningssenter, kino, kultursal, folkebibliotek, frivilligsentral og kommunal og-private fysioterapauter. Fra Rossnesbakken er det kort veg til flotte turområder, fiskeplassar og Fitjarfjella. Frå Russevika, langs berget og sjøkanten og inn mot Fitjar Sentrum er det laga ein flott strandpromenade med badeplassar og båthamn. Der er det mogeleg å leiga båtplass og kjøpa naust.

Innhold

TOMANNSBOLIGEN TELLUS MED MOGLEGHEIT FOR GUNSTIG HUSBANKFINANSIERING
BoligPartner Stord planlegg å føra opp i alt 4 stk. 2-mannsboliger i Rossneset bustadområde og trivselpark. Alle boligane er tilrettelagt for Husbankfinansiering.

Tellus er ein tradisjonell og fin tomannsbolig på eit plan. Her får du ein god og effektiv planløysning som passar for mange.
Leilegheitane på 78 m2 inneheld ein åpen kjøkken-stoveløysning. Her er vindua store, noko som gjer mykje lys og ein fin kontakt med naturen utanfor.
Det er to soverom og eit romsleg bad. Leilegheitane har ein fleksibel løysning som gjer at du kan velge om det er to eller tre soverom som passar best for deg. Her får du også ein koseleg uteplass, som er noko tilbaketrekt. Det gjer at du får ein lun fin uteplass, med mindre innsyn.

Boligane er lagt tilrette for Husbankfinansiering og kjøpar
kan velje å søke om dette. Husbanken sitt lån har inntil 30 års
løpetid og inntil 8 års avdragsfriheit. Flytande rente frå 01.12.2017 vil vera 1,579% ifølge Husbanken. Husbanken gjer 80% finansiering av kjøpesum. Resterande dekkes av eigenkapital eller gjennom privat bank.
Kjøpar søker, med hjelp frå utbyggjer, Husbanken om dette lånet.

Eksempelvis vil kjøp av bolig med salgspris kr 2.250.000,-, kunne søkja om lån på kr 1.800.000,-. Med 30 års løpetid og 8 avdragsfrie år vil dei månedlege rentekostnadane før skattefradrag, for husbanklånet til denne boligen, vere
ca. kr 2.420,- dei første 8 årene. I tillegg kjem eigenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Standard

Innvendige overflater

Dørar:
Innvendige dørar leveres som kvitmalte dørar av typen "Kvit lett glatt" frå Kloppen Trevare. Karm og MDF-utforingar leveres kvitmalt.

Vindu:
3-lags vindu med energispareglass med argon og varmkantspacer fra Norgesvinduet. Vindua er barne- og tjuverisikre. Vindu og karm leveres kvitmalt. Utforingar i kvitbehandla MDF.

Tak og veggar:
Himling har kvitmalte trefiberplater. Veggar i alle tørre rom leveres med faspanel 3-bord som standard.

Golv:
Det blir lagt varmekablar og Modisty Anthracite 60x60 fliser på golv i gang/entrè og Ragno Casablanca Nero 33x33 R51U fliser på bad/vaskerom. I boden blir det golvbelegg. I oppholdsromma har me valgt ein 3-stavs Ask Kvit Matt parkett.

Listverk:
Til boligrom leveres lister rundt dørar, vindu og langs tak og golv i kvitmalt utførelse. Golvlist og gerikt i utførelsen 12x58.

Kjøkken, bad, vaskerom

Kjøkken:
I denne boligen har me valgt kjøkken frå Aubo i fargen venezia kvit.

Bad:
På golv blir det lagt Ragno Casablanca Nero 33x33 R51U fliser, medan det på veggane er kvite baderomsplater. Baderomsinnredninga er frå Johansen Rør(Foss Bad) og er kvit høyglans servantskap og servant i støypemarmor. Speilet har integrerte, dimbare LED lyskilder på sidene. Dusjhjørna har rette dusjdørar i herda glass som kan svingast 180 grader.

Vaskerom:
På golv blir det lagt Ragno Casablanca Nero 33x33 R51U fliser, medan det på veggane er kvite baderomsplater. Utstyr leveres i henhold til 1:100-tegningar og inkluderer opplegg for vaskemaskin og sentralstøvsugar.

Generelt

Elektrisk:
Det blir lagt opp skjult elektrisk anlegg med brytarar og kontaktar i kvit utførelse. Automatsikringar, hovedsikring og målarar i eige sikringsskap. Antall punkt leveres i henhold til den gjeldande standarden NEK 400 - 2014 og plassering blir fastsett saman med elektroentreprenør.

Telefon / tv / breidbånd:
Det leveres opplegg for telefon, breidbånd og TV. Kjøpar står sjølv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon:
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinnar. Frisk, forvarma og rensa luft blir tilført oppholdsromma.

Oppvarming:
Det blir lagt varmekablar i gang/entrè og bad/vaskerom. Boligen blir levert med peisovn Ild 7 med stålpipe fra Jøtul.

Isolasjon:
Ytterveggar i boligen er isolert med 250 mm mineralull og yttertak blir isolert med 400 mm mineralull.

Generelle forhold:
Dette prospektet er meint som ein orientering om byggjeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bebyggelsen. Alle opplysningar er derfor gjett med forbehold om at utbyggjar kan foreta mindre endringar viss dette skulle vise seg nødvendig eller ønskeleg. Illustrasjonar og plantegningar som er brukt i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-teikningar og prosjektets beskrivelse går føre dette prospektet der det måtte vere avvik.

Generelle forhold

Dette prospektet er meint som ei orientering om byggjeprosjektet og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av bebyggelsen. Alle opplysningane er derfor gitt med forbehold om at utbyggjar kan foreta mindre endringar viss dette skulle vise seg nødvendig eller ønskeleg. Illustrasjonar og planteikningar som er brukt i prospektet kan avvike frå verkeleg bygg. 1:100-teikningar og prosjektet sin beskrivelse går føre dette prospektet der det måtte vere avvik.

Ørnavarden 11B, 5419 FITJAR

Loading map...
Les mer om nabolaget