Tomt for salg på Smeby i Hamar kommune

Buevegen 1, 2319 HAMAR

Pris

kr 1 250 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 1 250 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

BoligPartner Hamar
2317 Hamar
hamar@boligpartner.no
Tlf: 417 42 700

Beliggenhet

Tomten befinner seg i et etablert boligområde og tomten skal deles fra eksisterende eiendom Gnr 26/38 Buevegen , i Hamar kommune. Ny tomt vil få et areal på ca 518 kvm.

Kort om eiendommen

Boligpartner AS har en tomt sentralt beliggende på Smeby i Hamar Kommune. Dette er en sjelden mulighet i et etablert boligområde.
Her kan det bygges bolig med god adkomst og parkering på egen tomt.

Tomten ligger i et området hvor det er klargjort for kommunalt vann og avløp, strøm og fiber. Reguleringsplan for Solvang 5 er gjeldende for området.

I nærområdet er det skole, barnehage, nærbutikk med post. Området byr også på rike muligheter for naturopplevelser og friluftsliv.

Ta kontakt med selger for ytterligere opplysninger

Regulering

Solvang 5

Beskaffenhet/Tomtebeskrivelse

Tomten selges som den er. Kjøper må selv besørge stikkledning for vann og avløp fra kommunens nett.

Parkeringsforhold

Parkering/garasje må planlegges på egen eiendom.

Diverse

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.

Overtakelse

Etter avtale med selger

Buevegen 1, 2319 HAMAR

Loading map...

Flere boliger fra BoligPartner Hamar