Moderne 3-roms ett-plans rekkehusboliger, med carport, solrikt og flott beliggende med god utsikt.

Tunnelen II, 3539 FLÅ

Pris fra

kr 2 150 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Enheter i prosjektet 3
  • Boligtype Prosjekt
  • Bruksareal (BRA) 66 m2
  • Eierform Selveier
  • Energimerking C
  • Soverom 2

Gå til salgskontor

Bygg Team AS
post@byggteam-gol.no
Tlf: 32 07 44 11

Eksterne lenker

test

Ferdigstillelse

Etter nærmere avtale

Fremdrift

Tomten og området rundt vil bli tynnet/hugd i løpet av høst 15. Når 2 av 3 boliger er solgt, igangsettes prosjektet.

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Turterreng, Utsikt, Balansert ventilasjon, Hage

Prosjektbeskrivelse

Tunnelen Boligtun er et nytt boligprosjekt i det nyetablerte boligfeltet Tunnelen boligfelt i Flå kommune.

Boligtunet består av 6 stk ett-plans moderne rekkehus, fordelt på to bygninger, samt et carportbygg.

Første byggetrinn omfatter boligene A, B og C, med tilhørende carportplasser og utvendige boder.

Med boligenes størrelse og ett-planløsning passer de utmerket til alle, fra førstegangskjøpere til eldre.

Boligene inneholder vindfang, bad/vaskerom, bod, 2 soverom og stue/kjøkken med bl.a. ildsted og utgang til egen sydvest vendt uteplass. I tillegg medfølger en carportplass med utvendig bod til hver bolig.

Som beboer i Tunnelen Boligtun vil du blant annet ha:
- Ny selveierbolig med god standard
- 5 års reklamasjonsrett
- Ingen oppussingsbehov på lang tid
- Solrik og attraktivt beliggenhet
- Gangavstand til sentrum
- God og gjennomtenkt planløsning
- Peisovn
- Sydvest vendt uteplass/hage
- Veldig god isolering som gir lavt energiforbruk
- Balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner
- Carportplass og utvendig bod.
- Mulighet til å påvirke valg av overflater og utstyr

Boligene leveres komplette, og prisen inkluderer andel tomteverdi, utgraving, betongplate, bunnledninger, rørleggerleveranse, elektrikerleveranse, tilkoblingskostnader (strøm, vann og avløp), pipe, ildsted, ferdige overflater innvendig samt fast innredning i kjøkken, baderomsinnredning og dusjvegger.

Overflater på gulv leveres med fliser og parkett som standard. Vegger leveres med malte panelplater i tørre rom og baderomsplater i våtrom. Hvitmalte himlingsplater.
Viser ellers til vedlagte leveranseoversikt/romskjema.

Prosjektet er utviklet av oss i Bygg Team på Gol, som er forhandler av BoligPartner hus. Siste 10 år har vi oppført over 100 BoligPartner boliger i Hallingdal og gir våre kunder høy kvalitet, god service og tett oppfølging.

BoligPartners visjon er å bli markedsledende innen boligbygging gjennom kvalitet, design og dyktighet. Med andre ord - det skal ikke leveres flest hus, men det skal være av beste kvalitet.

Kontakt oss for en hyggelig gjennomgang av prosjektet.

For ytterligere informasjon om oss se www.byggteam-gol.no og www.boligpartner.no.

Beliggenhet

Tunnelen Boligtun har solrik og flott beliggenhet med god utsikt. Boligtunet ligger i utkanten av feltet med friareal mot øst og syd, samt planlagt lekeplass mot vest.

Området er et godt utgangspunkt for turer og aktiviteter.

Flå kommune ligger lengst syd/øst av Hallingdalskommunene. Kommunen kan by på mange naturopplevelser med blant annet Krøderfjorden, Vassfaret, Høgevarde og Gråfjell opp mot 1400-1500 meter over havet.

I Flå sentrum ligger Bjørneparken, kjøpesenter, hoteller, spiseteder. Bergensbanen og Riksveg 7 går gjennom Flå kommune.

Kommunen har omkring 1000 innbyggere, og har gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Den nye vegen Søkna-Ørgenvika ble åpnet i 2014, som forkortet kjøretiden til Hønefoss til ca. 50 minutt og Sandvika til 1,5 time.

For ytterligere informasjon om Flå, se www.flaa.kommune.no og www.fla.no

Standard

Levereansebeskrivelse

Standard og leveranseomfang:
Materialer leveres av BoligPartner jfr. spesifiseringen under Prosjekt i vedlagte leveransebeskrivelse fra BoligPartner.

Boligen bygges iht. ny teknisk forskrift (TEK10) hvor det stilles strengere krav til isolasjon, tetthet, ventilasjon, radonsikring, tilgjengelighet, rør- og elektrisk opplegg m.m. I tillegg utføres brann- og lydskiller iht. gjeldende krav og forskrifter.

Boligene leveransen innflyttningsklare og prisene inkluderer andel av tomt med infrastruktur, grunnarbeid, isolert og radonsikret betongplate på mark, bunnledninger (vann, avløp og strøm inkl. påkoblingsavgfiter), stålpipe, ildsted, rørleggerleveranse, elektrikerleveranse, termostatstyrte varmekabler, ferdige oveflater og utstyr.

Løs innredning som garderobeskap, møbler, lamper, hvitevarer, panelovner og ildsted er ikke medregnet.

Utvendige forhold

Vei, vann og avløp:
Offentlig vei, vann og avløp, samt eget strømabonnement.

Tomt/uteplass og biloppstillingsplass:
Det er felles selveiertomt for Tunnelen Boligtun, med stipulert tomteareal på 2.400 kvm.

Endelig tomteareal og matrikkelnummer oppgis så snart tomten er fradelt.

Det vil bli opparbeidet adkomstvei og biloppstillingsplasser, tomten blir utgravd og nødvendig oppfylt iht. ByggTeams vurdering. Det må forventes noe skjæringer/fyllinger på tomten.

Deler av tomten vil fortsatt være naturtomt. Adkomstvei, biloppstillingsplass og gangsti blir gruset. Ellers noe utlagt matjord som tilsåes på berørt areal rundt bygget. Det må forventes noe ettersåing og raking.

Hver bolig får en egen sydvest vendt uteplass.

Ytterligere opparbeidelse av tomten som eventuell ytterligere fylling, beplantning, steinmurer, asfaltering, evt. lekeapparat m.m. inngår ikke i leveransen, men kan leveres som tilvalg.

Tomten bestyres av sameiet iht. vedtektene.

Regulering:
Boligen er regulert til boligformål, med boplikt

Reguleringsplan for Tunnelen II, ABB2 er gjeldende for området.

Reguleringsplan med kart og bestemmelser kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller utleveres av oss.

Innvendig leveranse

Dører og vinduer:
Innvendige dører er glatte hvitmalte dører, med hvitmalte karmer, utforinger og listverk.

Boligene leveres 3-lags vinduer med superenergiglass med argongass fra Norgesvinduet. Vinduene er barne- og tyverisikre. Vindu og karm leveres hvitmalt. Utforinger leveres hvitfoliert.

Overflater og ustyr:
Gulvene leveres med parkett og fliser.
Vegger i tørre rom med malte planelplater og baderomsplater i våtrom.
I himlinger benyttes hvite himlingsplater.
Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og dusjvegger.
Viser ellers til vedlagte leveranseoversikt/romskjema for ytterligere informasjon om overflater og utstyr.

Oppvarming og ildsted:
Det er beregnet varmekabler i gulv jfr. Leveranseoversikt.

Boligene leveres med stålpipe, brannmur og peisovn.

Ventilasjon:
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner til hver bolig. Frisk, forvarmet og renset luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø med riktig fuktbalanse.

Rørleggerleveranse:
Rørleggerleveransen består av bunnledninger, opplegg for vann og avløp med utlufting og sanitærutstyr som nevnt i leveranseoversikt/romskjema. Røropplegg i brann- og lydskiller leveres i brannhemmende rør.

Elektrisk opplegg:
Det legges opp til skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse, og med antall punkt
iht. elektrostandarden NEK 400 – 2010. Imidlertid må det elektriske opplegget legges åpent på brann- og lydskiller iht. forskrift.

Brannsikring:
Det leveres seriekoblede brannvarslere og pulverapparat i Boligene.

Valgmuligheter:
Ved kontraktsmøte vil det bli gjennomgått hvilke type endringer som kjøper har anledning til å få levert.

Alle tilleggs- og endringsleveranser skal utføres av Bygg Team og skal skriftlig avtales hvor eventuelt endring i pris fremgår.

Eierforhold

Overtakelse:
Forventet byggetid er ca. 7 - 9 måneder etter oppstart av byggearbeidene, avhengig av oppstartstidspunktet.

Nærmere angivelse av overtagelsestidspunktet vil bli gitt i kjøpekontrakt.

Selger/utbygger forbeholder seg retten til å kunne kreve tidligere overtagelse enn avtalt i kontrakt.

Selger/utbygger sørger for å fremlegge midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. Når hele boligtunet er ferdigstilt utstedes det ferdigattest.

Eiendommen skal overleveres i byggerengjort stand (fjernet materialrester).

Sameie:
Tunnelen Boligtun blir organisert som et eierseksjonsameie iht. Eierseksjonsloven av 23. mai 1997.

Sameiet blir stiftet ved igangsetting, og første sameiermøte blir avholdt når boligene ferdigstilles.
Ved første sameiermøte velges formann og kasserer. Videre vil det bli drøftet hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften.

Som kjøper av bolig/seksjon er man automatisk medlem i sameiet, og må forholde seg til sameiets vedtekter som følger vedlagt. Sameiet avholder årlig sameiermøte hvor det fremlegges regnskap og budsjett. Budsjett og regnskap utarbeides etter første sameiermøte.

Styret har ansvar får å drive sameiet forsvarlig etter de retningslinjer sameiermøte fastsetter. Hver bolig/seksjon har en stemme.

Felleskostnadene blir fastsatt av sameiet. Normalt dekker fellesutgiften felles vedlikehold av tomten og byggene utvendig, brøyting og grusing, beplantning, felles forsikring etc. Eierne/beboerne avgjør hvilke tjenester som skal inngå i fellesutgiften. Det gjøres oppmerksom på at fellesutgiften kan variere over tid, avhengig av vedtak i sameiet.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter.

Fellesutgiften fordeles iht. eierbrøken for boligene/seksjonene, som er 1/6 for hver bolig.

Hver leilighet/bolig blir tildelt endelig registerbetegnelse med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Det tas forbehold om endringer i seksjonsnummer.

Vedlagte tegninger og situasjonsplan viser boligens seksjonsnummer.

Det gjøres oppmerksom på at situasjonsplanene kan bli justert på grunn av nødvendige tiltak i forbindelse med gjennomføringen.

Økonomi:
For priser se vedlagte prisliste.
Prisene er gjenstand for prisstigning frem til den 15. i måneden trearbeidene påbegynnes.
Prisstigningen justeres iht. SSB byggekostnadsindeks for boliger i tre i alt.

Det er faste priser ved salg av prosjekterte boliger, og derav "førstemann til mølla" prinsippet. Det blir ikke gjennomført budrunde ved slike salg.

Selger forbeholder seg retten til å justere pris på usolgte enheter.

Omkostninger
Det er lave omkostninger ved kjøp av nyoppført bolig.
Det betales dokumentavgift til staten på 2,5 % kun av andel tomteverdi (kr. 4.000,-).
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-. I tillegg kommer kr. 525,- for hver pantobligasjon som skal tinglyses, samt kr 230,- i grunnbokutskrift.

Betalingsbetingelser
10% av kontraktsinngåelse
23% av kjøpesum når byggearbeidene settes i gang
33% av kjøpesum ved «tett bygg»
34% resterende del av kjøpesum ved overtagelse.

Kontantbeløpet ved kontraktsinngåelse er å regne som forskudd. Forskuddsbeløpet skal betales uten forbehold av noe slag. Kjøper kan ikke på noen måte disponere over beløpet etter innbetaling. Forskuddsbeløpet disponeres av selger fra det tidspunkt beløpet er innbetalt og renter på beløpet tilfaller selger. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom på forskuddsbeløpet.
Selger/utbygger stiller bankgarantier ovenfor kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Selger/utbygger engasjerer megler eller advokat til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger/utbygger (klientkonto), samt til å forestå overskjøting av boligene/seksjonene.

Tilkoblingsavgifter
Alle tilkoblingskostnader til vei, vann, avløp og strøm er innberegnet i prisen.
Eventuell tilkobling av Internett/breiband, telefon må besørges og betales av kjøper. Videre må kjøper dekke eventuelle innbetalinger til velforeningen i feltet, for opparbeidelse av leikeplasser, postkassestativ etc.

Ligningsverdi
Boligenes ligningsverdi er foreløpig ikke etablert. Normalt settes ligningsverdien til ca. 30 % av boligens markedsverdi.

Faste kostnader
Kjøper må påregne utgifter til kommunale avgifter, forsikring, strømforbruk, vedlikehold, brøyting og grusing, felleskostnader til sameiet m.m.

Fellesutgift
Fellesutgiften er ikke fastsatt, se tekst Sameie.

Heftelser:
For heftelser og servitutter som er tinglyst på eiendommen, vises til grunnboksutskrift. Interessentene må selv undersøke underliggende dokumenter som synes å være av interesse.

Eventuelle pantobligasjoner blir slettet ved overskjøting av boligen/seksjon til kjøper.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder i feltet samt energi og røranlegg. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpant (lovbestemt pant) i seksjon tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader og andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Generelle forhold

Lovverk og forskrifter:
Boligen oppføres iht. Plan- og Bygningsloven og ny teknisk forskrift hvor det er strengere krav til tetthet, rørlegger, elektrisk opplegg, ventilasjon, isolasjon og tilgjengelighetskrav.

Salget og kontrakten gjennomføres med basis i Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 ved forbrukerkjøp. Selger stiller Bankgarantier til kjøper iht. Bustadoppføringslova.

Ved kjøp som ledd i næring, reguleres salgene og kontraktene av Avhendingslova av 3. juli 1992

Selgers/utbyggers forbehold:
Selger/utbygger tar følgende forbehold om:
- at kommunen gir igangsettingsløyve for prosjektet.
- at det selges to av tre boliger i samme bygning før igangsetting.
- å kunne justere prisen på usolgte enheter.
- å kunne kreve tidligere overtagelsen enn avtalt i kontrakt.
- å ferdigstille utomhusareal når det er hensiktsmessig, dog senest 12 mnd. etter overlevering av siste boenhet.

Avbestilling:
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen. Kontakt oss for nærmere informasjon om avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal allikevel betales i slike tilfeller i sin helhet.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i prosjektbeskrivelse med vedlegg, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av denne oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger/utbygger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Diverse:
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, illustrasjoner, 3D plan, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet, og avvik må forventes.

Dette materialet vil også inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke inngår i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Beskrivelser (tekst) i prospekt, leveranseoversikt/romskjema og BoligPartners leveransebeskrivelse angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Kjøkken og baderomsinnredning medfølger i leveransen. Hvitevarer og innredning utover dette inngår ikke i leveransen.

Kjøpere må selv sørge for og bekoste eventuelt sparkling og maling over alle spikerhull i listverk.

Det kan forekomme rørføringer og sjakter i boligen som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke selger rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlig avvik.

1:100-tegninger og denne beskrivelse med vedlegg gjelder foran salgsprospekt der det måtte være avvik. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige (eksempelvis offentlige pålegg), og som ikke endrer den generelle standard og bruksverdi.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper.

For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.
Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil kjøpers totale kostnader øke tilsvarende.
Videre tas det forbehold mot feil i prospekt og alle vedlegg

Gjennomgang av prosjektmateriell:
På grunn av at det er mye informasjon og detaljer i prospekt med vedlegg, anbefaler vi en grundig gjennomgang med oss av prospekt, leveransebeskrivelser, 1:100 tegninger, situasjonsplan, økonomisk plan og finansieringsplan. En slik gjennomgang vil sikre deg god innsikt i leveranseomfanget og besvarelser på alle mulige spørsmål.

Forbrukerinformasjon om kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post eller leveres/sendes til selger/utbygger. Kjøpetilbudet må fylles ut grundig med all kontaktinformasjon, budsum, forhold om finansieringer er avklart m.m.

Forbrukerinformasjon etter avtaleinngåelse:
Etter avtaleinngåelse/aksept av kjøpetilbud fastsettes tidspunkt for kontraktsmøte. Ved kontraktsmøte undertegnes alle nødvendige dokumenter.

Deretter blir det gjennomført oppmeldingsmøte hvor alle mulige endringer og tilpasninger blir gjennomgått og avtalt.

Alle eventuelle tillegg og endringer avtales skriftlig mellom kjøper og selger/utbygger, hvor tillegg eller fradrag i pris fremgår. Alle tilleggs- og/eller endringsarbeider skal utføres av ByggTeam AS.

Ved overtagelse gjennomgås boligen av begge parter, hvor en overtagelsesprotokoll utfylles og undertegnes.

Ett års befaring:
Ett år etter overtagelse gjennomføres en kontrollbefaring. Eventuelle avvik eller mangler som avdekkes, blir utbedret deretter

Vedlegg:
Leveranseoversikt/romskjema
Plantegninger, 1.100.
Prisliste
Illustrasjon som viser seksjonsnummer.
Leveransebeskrivelse fra BoligPartner (Prosjekt)
Vedtekter med kart.
Kjøpetilbud

Generelle forhold

Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger som er benyttet i prospektet kan avvike. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går foran dette prospektet der det måtte være avvik.


Tunnelen II, 3539 FLÅ

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra Bygg Team AS