TORPOÅSEN - Sportshytte m/hems beliggende på en kolle, ved skiløyper, med gode solforhold og panoramautsikt til bla. Hallingskarvet / Reineskarvet

Elgvegen 23 - Trytitjerni/Høgehaug - Storåsen, 3579 TORPO

Pris

kr 3 670 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 3 670 000,-
  • Boligtype Hytte
  • Bruksareal (BRA): 76 m2
  • Eierform Selveier
  • Soverom: 2
  • Energimerking C

Gå til salgskontor

Bygg Team AS
post@byggteam-gol.no
Tlf: 32 07 44 11

Fasiliteter

Garasje/P-plass, Peis/Ildsted, Turterreng, Utsikt

Beliggenhet

Prosjektert sportshytte flott beliggende på Torpoåsen, ca. 965 moh., ytterst på en kolle i enden av hytteveien, i åpent terreng med gode solforhold og panoramautsikt utover fjellheimen.

Skiløype befinner seg like ved eiendommen og på det preparerte løypenettet kan du gå korte og lengre skiturer i flott natur innover fjellet.

Sommerstid byr området på svært gode muligheter for sykling, fiske og fotturer.

I Torpo sentrum (ca 10 km) finner man dagligvarebutikk, i Ål sentrum (ca. 20 km) finner man kjøpesenter med ulike butikker, lege/apotek, vinmonopol, bensinstasjon, kino etc. Andre veien ligger Gol Sentrum (ca 24 km) som også har diverse butikker og servicetilbud.

Ål Skisenter ligger ca. 24 km fra hytten og har bakker med forskjellige vanskelighetsgrader for alle aldersgrupper.
Alternativt kan man kjøre alpint i skianleggene på Gol, Geilo og i Hemsedal.

Ål og Gol tilbyr ulike aktiviteter gjennom året.
Se mer på: www.al.no / http://www.aal52.no/no/aal_turistinformasjonwwwalno/
Se mer på: https://www.golinfo.no/

Bergensbanen har togstasjon både på Ål og Gol.

Beskrivelse av boligen

STORÅSEN er et flott valg for den aktive familien som gjerne ønsker å invitere med seg familie og venner til fjells. Selve hjerte i hytten er det flotte kjøkken- og stueområdet på hele 40,2 m2. Her er det plass til å samle mange rundt langbordet.
Hytten er på 76 m2 og består av to soverom, bad/wc samt praktisk bodplass. I tillegg har hytten en stor og flott hems (45 m2 gulvareal) med takhøyde på 1,89 m. Her er det plass til ekstra sengeplasser (totalt 8 sengeplasser i hytten), noe som er praktisk å ha når du får gjester på hyttebesøk. I tillegg kan hemsen brukes som en god tumleplass for de minste eller som en ekstra stue/TV-stue.
Hytten er her prosjektert med tretak.

Se FILM av området, klikk på VIDEO ved bildene.

Adkomst

Fra RV7: Ta av til Torpo sentrum og følg 242 Oppheimsvegen oppover, ta til venstre inn på Breisetvegen. Ta så til høyre inn på Nørdre Volelivegen og følg denne forbi Kolsrudstølen og Raudset. Ta til venstre inn på Venehaugvegen og hold venstre i Y-kryss, ta til venstre på vei inn til tomtefeltet (se vårt skilt i veikanten). Følg veien opp på toppen, tomtene er merket med skilt fra ByggTeam/BoligPartner.

Alternative hytter

Dersom du skulle ønske en annen type hytte (ihht. reguleringsbestemmelser, se eget pkt.), så kan vi tilby et spekter av andre modeller, i denne serien eller mer moderne og klassik type hytter.
Se ulike hytte modeller på: www.boligpartner.no/hytte eller bestill vår hyttekatalog.
Vi er BoligPartners lokale representant og forhandler for hele Hallingdal. Vi dekker kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol (inkl. Geilo).

Tilvalg / endringer

Dersom du ønsker en annen innvendig standard eller har ønske om tilpasninger, ta kontakt slik at vi kan gi råd og priser på ønsket leveranse.

Arealer

BRA 76 m2 og P-Rom 69 m2. I tillegg et hemsareal på 45 m2 (takhøyde 189 cm)

Innhold

Frittliggende hytte STORÅSEN MED HEMS som inneholder: Stue/kjøkken areal på 40,2 m2, 2 stk soverom + 2 på hems (mulighet for 8 sengeplasser), hemsstue, bad/wc, vindfang og bod.

ByggTeam kan om ønskelig og det tillates også oppføre garasje, uthus og anneks i stil som hytten, etter nærmere avtale.

Parkering

Det anlegges 2 biloppstillingsplasser på eiendommen som kan vinterbrøytes.

Tomt

Tomt - Selveiertomt på 1607 m2
Opparbeidelse av tomt, beplantning etc. etter bygging er ikke medtatt i prisen.

Ved interesse har vi også tilgang på tiliggende tomter, nr 38 (20/136) på 1168 m2, nr 37 (20/135)på 1760 m2. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vei / vann / avløp

Helårsvei, privat. Felles privat vann- og avløpsanlegg.

Generelle forhold

Vi gjør oppmerksom på at utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer/justeringer som er nødvendig eller hensiktsmessige. Oppgitte tegninger er kun illustrasjoner; stiplede løsninger og møbler inngår ikke i leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger og beskrivelser eller på internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Leveransebeskrivelse og tegninger i målestokk 1:100 kan fås ved henvendelse hyttekonsulent. Bilder av hytten på nett/i prospektet er kun illustrasjonsfoto og kan vise elementer som avviker fra faktisk leveranse.
Vi tar forbehold om endelig kommunal godkjenning av foreslått hyttemodell.

Sikkerhet / garantier

Kjøpet følger Bustadoppføringslova som bl.a. stiller krav om at utbygger skal stille bankgarantier for oppfyllelse av kontraktens forpliktelser.
Garanti ihht bustadoppføringslovas (§12) inneholder bestemmelser hvor selger stiller garanti på 3% av kjøpesummen fra kontraktsinngåelse og frem til overtakelse, deretter økes garantibeløpet til 5% og gjelder i 5 år etter overtakelsen.
Midlertidig brukstillatelse blir utstedt før overtakelse. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid etter innflytting før ferdigattest er utstedt.
Kontrakt er ihht. Norsk Standard basert på Bustadoppføringslova.

Kjøpsbetingelser

Kjøp av tomt forutsetter leveranse av hytte fra ByggTeam/BoligPartner. Hytten selges etter "først til mølla-prinsippet".
Hytte: Kjøpekontrakt inngås i henhold til Bustadoppføringslovens bestemmelser. Prisen gjelder nøkkelferdig leveranse av hytten og forutsetter delinnbetalinger underveis i byggeperioden.
Tomt: Kjøpekontrakt om tomt inngås direkte mellom tomteeier og tomtekjøper.

Avgifter og omkostninger

Førstegangsavgifter i byggeperiode:
Avgift vei i hyttefeltet ca kr 1.500. Betales ved oppstart byggearbeider

Påkoblingavgift for vann/avløp og strøm er inkludert i prisen.

Omkostninger:
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale offentlige gebyrer i forbindelse med tinglysing. Det er dokumentavgift beregnet av tomteverdien, gebyr for tinglysning av skjøte, gebyr for tinglysning av pant og attestgebyr som totalt utgjør kr. 31.280,- (forutsatt ett pantedokument). Omkostningene forfaller ved overtakelse av tomten.
Det tas forbehold om eventuelle endringer av offentlige avgifter og gebyrer.

Andre utgifter

Kommunale avgifter fastsettes når eiendommen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen. Ål kommune har innført eiendomsskatt, denne vil bli fasatsatt når hytten er oppført. Ligningsverdi fastsettes også når hytten er oppført.
For hytteeier har man stipulert følgende årlige utgifter, med forbehold om endringer:
Vedlikehold helårsvei i hyttefeltet, inkl. brøyting ca kr 3.000
Helårsvei til hyttefeltet, inkl. brøyting, betales med bomavgift (ca kr 50)/årskort (ca kr 1.200)
Drift / vedlikehold av vann- og avløpsanlegg for hyttefeltet ca kr 5.000
Bidrag til skiløyper/sykkel- og turstier ca kr 1.000 (for 2017)

Reguleringsbestemmelser

Tomten er regulert til fritidseiendom og inngår i reguleringsplan for "Privat detaljregulering Trytetjørni", Ål kommune. Be evt om å få hele planen tilsendt.
Det kan bygges en frittliggende fritidsbolig med ett tilhørende anneks og ett uthus. Bestemmelsene regulerer bla. mulig utnyttelsgrad, mønehøyde etc.
Tomten kan iflg. plan bebygges med en maksimal mønehøyde på 6,0 m ifht gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen.
Tak skal utføres som saltak. Det skal benyttes tre-, skifer eller torvtak (tretak på hytten er priset i levevransen).
2 stk P-plasser (36 m2) inngår i utnyttelsesgraden. Utnyttelsesgraden er maksimalt BYA 236 m2 = 200 m2 hytte (236-36=200 m2).
Evt . anneks kan bygges med BYA inntil 30 m2, summmen av hytte og anneks kan være inntil 150 m2 BYA. Uthus kan bygges med BRA inntil 50 m2.
Mønehøyde på anneks/uthus skal maks være 4,0 meter.
Hytteplassering er vist med pele, merket skal ligge innenfor hyttens grunnmur.
Med byggesøknaden skal det følge en utendørsplan (dette besørger vi).

Heftelser/servitutter

Kommunen har panterett som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter/eiendomsskatt.
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen, såkalt hovedbøl, er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser (servitutter) knyttet til eiendommen som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Elgvegen 23 - Trytitjerni/Høgehaug - Storåsen, 3579 TORPO

Loading map...
Les mer om nabolaget

Plantegninger

Flere boliger fra Bygg Team AS