Nannestad // Ramstadåsen: Byggeklar ene- eller 2mb tomt // KJØP FØR SOMMEREN OG FÅ KR. 100.000,- I RABATT

Ramstaddammen 30, 2033 ÅSGREINA

Pris

kr 1 725 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 1 725 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

BoligPartner Romerike
2069 Jessheim
romerike@boligpartner.no
Tlf: 417 43 700

Fasiliteter

Offentlig vann/kloakk, Turterreng

Beliggenhet

Beliggende i Nannestad, nyetablert byggeområde som forlengelse av 1. byggetrinn som er tilnærmet ferdig utbygget.
Ca. 15 minutter med bil til Gardermoen, 20 minutter til Jessheim og 40 minutter til Oslo.
Nannestad Torg er ca 10 minutter unna med bil og byr på forretninger, kommunesenter og Vinmonopol. Her ligger også Ungdomsskole og Videregående.

Adkomst

Følg Åsvegen fra Holter til du kommer til skiltet merket Ramstadåsen trinn 2.

Regulering

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til områderegulering for Ramstadåsen. Plan-ID 09-05 (E3) datert 10.05.10, revidert 09.11.17.
Felt BF5. Utnyttelsesgrad 35 % for enebolig inkludert 2 p-plasser hvorav 1 i garasje. 45 % for 2 mannsbolig - 2 p-plasser for hver enhet, hvorav 1 i garasje pr. enhet.
Bygningene skal ha skråtak med en takvinkel på 22-45 grader, møneretning skal følge terrenget.
Det kan etableres hybelleilighet hvis enebolig. Det skal i tilfelle avsettes 1 ekstra p-plass til hybel innenfor BYA.
Garasje kan plasseres 1,5 meter fra vei ved langsgående, og 5 meter dersom innkjøring direkte i garasjen. Snuplass skal etableres på egen eiendom. 1 meter fra nabogrense.
Garasje, carport og utvendig sportsbod skal ha maks gesimshøyde på 3 meter. Maks str. 50 m2 på garasje/carport.

Parkeringsforhold

Det skal etableres parkering på egen eiendom, minimum 2 plasser pr. boenhet. Minst 1 vist i garasje.

Adgang til utleie

Mulighet for hybelleilighet.

Ramstaddammen 30, 2033 ÅSGREINA

Loading map...
Les mer om nabolaget

Flere boliger fra BoligPartner Romerike