BoligPartner Prosjekt Øst

Industrivegen 22, 2069 Jessheim | Viken | romerike@boligpartner.no

Veibeskrivelse 417 43 700

Salgsområde for:

Østfold Akershus Hedmark Oppland Sør-Trøndelag Vestfold

BoligPartner styrker sin nasjonale satsning på utbyggingsprosjekter i egen regi, hvor tomteutvikling, konsept- og produktutvikling, prosjektering og prosjektledelse vil være sentrale elementer. Etableringen av Prosjekt Øst er både en nyetablering og et eget forretningsområde i BoligPartner med foreløpig seks ansatte. Ved siden av å dekke det tradisjonelle enebolig- og småhusmarkedet, ønsker BoligPartner også å kunne utnytte den store fagkompetansen som selskapet besitter ved kommersielt å være en aktør i det større prosjektmarkedet.

Ansatte

Nyheter

Her finner du BoligPartner Prosjekt Øst

Loading map...

Om oss

Avdelingen er tenkt som en medspiller og samarbeidspartner for grunneiere, tomteutviklere og andre firmaer som driver med prosjektutvikling. Avdelingens forretningsområde er prosjekter i størrelsen 30-300 boenheter.

I takt med avdelingens oppdragsmengde, vil det settes samen et eget salgsapparat i  tillegg til prosjektledere som skal forestå fysisk gjennomføring av opparbeidelse av vei, vann og avløp på områdene, samt stå for bygging av nøkkelferdige boliger på disse. Det er også aktuelt å påta seg rene entreprenøroppdrag med bygging for andre prosjektutviklere.

Avdelingen vil kjøpe områder som utvikles fra bunnen av ved at de reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, opparbeides, selges, bebygges og overleveres til kjøperne. Opparbeidede tomteområder for småhusbebyggelse vil også være interessante for oppkjøp helt eller delvis. Samarbeid med andre utviklere i felles aksjeselskap som forestår tomteopparbeidelsen er også aktuelt for denne avdelingen.