Bolig Partner AS leverte sterkt salg, men svakere resultat i 2018

06 mai, 2019

Bolig Partner AS solgte 1 020 enheter i 2018, en økning på 11,5 prosent fra 2017. Omsetningen ble 1 530 millioner kroner, hvilket er på samme nivå som i 2017. Resultatet før skatt endte på 28,4 millioner kroner, ned fra 78,5 millioner kroner året før.

Av totalt 1 020 solgte enheter i Bolig Partner-systemet i 2018, var 904 boliger. Dette gir en vekst i det rene boligsalget på 13,1 prosent fra 2017. Isolert sett økte salget av småhus og flermannsboliger samlet med 32 prosent, mens salget av eneboliger gikk tilbake med 7,8 prosent. Til sammenligning gikk salget i det totale nyboligmarkedet i Norge tilbake med én prosent i 2018, hvorav salget av leiligheter økte med 8 prosent, mens salget av småhus og eneboliger gikk ned med henholdsvis 14 og 6 prosent. 

- Vi er godt fornøyd med veksten i antall solgte enheter, og vi tar betydelige andeler i et totalmarked som opplevde en tilbakegang i salget i fjor. Samtidig ser vi en dreining i produktmiksen hvor spesielt småhus og flermannsboliger vinner frem på bekostning av tradisjonelle eneboliger. Vi arbeider kontinuerlig med produktutvikling, og har gjennom ulike småhuskonsepter og det bærekraftige lavblokkonseptet vårt posisjonert oss godt i forhold til denne utviklingen fremover, sier Mari Skjærstad, administrerende direktør i Bolig Partner AS. 

Antall igangsatte enheter i BoligPartner-systemet i 2018 var totalt 850, en økning på 1,6 prosent fra året før. Av disse var 766 boliger, opp 4,9 prosent fra 2017. Til sammenligning gikk igangsettingen av nye boliger totalt i Norge ned med 4 prosent. Igangsettingstallene viser at Bolig Partner for tredje år på rad er Norges niende største boligbygger. 

Økonomiske nøkkeltall 

Omsetningen i Bolig Partner AS endte på 1 530 millioner kroner i 2018, hvilket er på tilnærmet samme nivå som i 2017 da omsetningen var 1 535 millioner kroner. Resultatet før skatt ble 28,4 millioner kroner i 2018, ned fra 78,5 millioner kroner året før. 

- Endringen i produktmiksen gjør at vi selger og bygger flere mindre enheter til lavere priser, noe som fører til redusert omsetning og inntjening per enhet. Sammen med et for høyt kostnadsnivå og forskyvninger av oppstart i noen prosjekter, påvirker det resultatet negativt. For å forsterke fokuset vårt på fritids- og eneboligsegmentet, har vi også investert i etableringen av nye kontorer i både Drammen, Sande, Moss, Kongsvinger og Fosen i 2018. Dette påvirker naturlig også resultatet, sier Skjærstad. 

- Vi er ikke tilfredse med resultatet og arbeider med å øke både omsetning og inntjening, samtidig som vi reduserer kostnader. Vi har tatt flere grep og forventer at disse tiltakene fortløpende vil gi effekt i 2019, legger Skjærstad til. 

Sterkere satsing på fritidsdestinasjoner Bolig Partner solgte 116 fritidsboliger i fjor, hvilket er på samme nivå som i 2017. 

- Fritidsboliger blir et stadig viktigere område for oss, og gjennom fjoråret investerte vi både i produktutvikling, markedsføring og salgskontorer slik at vi er rigget for å ta en større andel av dette markedet fremover. Nå vil vi intensivere satsingen ytterligere inn mot attraktive fritidsdestinasjoner hvor vi opplever en god etterspørsel fra kunder, sier Mari Skjærstad. 

Om Bolig Partner AS 

Bolig Partner AS består av 18 egeneide distriktskontorer og et tilknyttet forhandlernettverk med 32 forhandlere. Gjennom kontorene og forhandlernettverket organiserer selskapet over 550 ansatte, og nylig ble Bolig Partner AS kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place To Work. Bolig Partner AS er en del av BoligPartner-konsernet som blant annet også eier huskjeden Archihus og majoriteten av kjedene Norhus Øst og Skalahus. Bolig Partner AS har et av Norges ledende fagmiljø innen trehusbebyggelse ved sitt hovedkontor, og leverer byggesett og tjenester til de andre selskapene tilknyttet konsernet. 

For ytterligere informasjon: 

Mari Skjærstad, administrerende direktør Bolig Partner AS – tlf: 995 23 529 

Bjørnar Mickelson, kommunikasjonsdirektør Bolig Partner AS – tlf: 450 25 376