Smarte energisparetips til deg

Visste du at ved å være bevisst på eget forbruk, kan du redusere energibruken med opptil 15 prosent uten noen investeringer. Her er noen smarte tips du kan bruke hjemme.

Høsten er her og den kalde, fine tida står for tur. Men samtidig som kuldegradene kommer krypende  -  øker energiforbruket i boligen din. 

Det regionale kompetansesenteret Energiråd Innlandet har fem gode tips til deg om hvordan du kan spare energi og samtidig redusere kommende strømregninger.

Tips 1: Kartlegg ditt eget energiforbruk – gir deg økt bevissthet rundt bruken av strøm

Tips 2: Bruk energien fornuftig

 • Senk temperaturen i bruksrom om natten/når du er borte (tidsur/termostat)
 • Senk temperaturen i rom som sjelden er i bruk (tidsur/termostat)
 • Slukk lys i rom som ikke er i bruk (bevegelsessensor)
 • Reduser lysbruk når det er dagslys (tidsur/lyssensor)
 • Unngå unødvendig bruk av lys utendørs
 • Hold riktig temperatur på varmtvannet
 • Unngå bruk av stand-by
 • Ta ut støpsel eller monter strømsperrer på avslåtte apparater som bruker strøm

Tips 3: Velg energieffektiv belysning

 • Utnytt dagslyset der det er mulig
 • Velg varmhvite sparepærer, LED-pærer eller lysstoffrør
 • Plasser lyset der du har mest bruk for det
 • Unngå "up light"-stålamper, disse bruker mye strøm
 • Monter sensorer til å styre lys ute og inne
 • Tips 4: Velg energieffektive hvite- og brunevarer – se etter energimerke på varen

Tips 4: Velg energieffektive hvite- og brunevarer – se etter energimerke på varen

Tips 5:  Installer en smart strømmåler 

Hvis du ønsker å vite nøyaktig hvor mye strøm du bruker, kan du installere en såkalt smart strømmåler. Men en slik måler blir strømforbruket i huset ditt registert hver eneste time. Dermed får du full oversikt over hvilke utstyr som bruker mye energi. Måleverdiene blir mer presise og fakturagrunnlaget forbedret. Hvis du ønsker en smart strømmåler, kan du ta kontakt med din strømleverandør. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har besluttet at innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk slike smarte målere.

Bevissthet lønner seg

Energirådgiver Benoit Dugers fra Energiråd Innlandet er tydelig på at mange har mye å spare på å være mer bevisste rundt sitt eget strømforbruk. - Det er mange som har lys og varme på døgnet rundt i alle rom. Her er det mulig å redusere strømforbruket med mellom 5-15 prosent ved å være mer bevisst på dette, forteller han.