Vår økonomiske plan gir deg et trygt hyttekjøp

Å bygge en ny hytte er en stor investering. Vi vet at du trenger en fullstendig oversikt som viser akkurat hvor mye hytteprosjektet koster, og en trygghet på at sluttsummen blir som forventet.

Når du bygger ny hytte med BoligPartner, skal du aldri være usikker på hva totalsummen for ditt byggeprosjekt blir. Vi gir deg derfor ikke kun prisen på selve hytta, men en detaljert totaloversikt hvor alle utgiftsposter i hele byggeprosjektet er inkludert. Dette viktige dokumentet kaller vi din økonomiske plan.

Hyttemodell Åtte Glass

Økonomisk oversikt gir trygghet

Vår økonomiske plan er et detaljert budsjett hvor alle poster i byggeprosjektet er med. Første del av dokumentet omhandler tomtekostnader. Her har hyttekonsulenten satt inn summer for alt fra tomtekjøp til tilknytningsavgifter for vann og kloakk. Andre del av økonomisk plan gir en detaljert oversikt over alle byggekostnadene i hytteprosjekt ditt. Her finner du summene for alt fra blant annet gravearbeider, såle, stikk- og bunnledninger til byggestrøm. Du kan stole på din økonomisk plan. Våre hyttekonsulenter har lang erfaring i å sette opp detaljerte budsjetter som samsvarer med beliggenhet, tomteforhold og dine ønsker om innvendig standard.

Jeg ønsker å bestille gratis magasin med priseksempler på hyttemodeller
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker

Et viktig dokument for banken

En økonomisk plan fra BoligPartner er et viktig dokument for banken din. Det viser at du har full kontroll over alle kostnadene i totalprosjektet. Det gir en trygghet for alle parter. Økonomisk plan har også en egen post for uforutsette kostnader, slik at om det skulle dukke opp noe uforutsett underveis, har du allerede tatt høyde for dette i ditt budsjett.

Videre gir økonomisk plan deg en verdifull innsikt i størrelsen på de ulike kostnadene. Det gjør det enklere å vurdere om du for eksempel ønsker å oppgradere kjøkkenet i hytta eller øke antall lyspunkter på stua. Med et detaljert budsjett ser du raskt hvordan de ulike postene gir utslag på totalsummen.

Trygt å bygge med BoligPartner

Det gir en unik trygghet å vite at hytta ditt er bygget etter dagens tekniske standard. Velg nytt og få den bokvaliteten og forutsigbarheten du ønsker nå og i årene som kommer. Med BoligPartner sitt detaljerte budsjett i hånda, får du den økonomiske sikkerheten du trenger.

Viktig info

Den økonomiske oversikten forutsettes at huset er oppsatt i samarbeid med hyttebygger, basert på skjønn og erfaringstall. Ansvar for eventuelle feil kan ikke gjøres gjeldende ovenfor BoligPartner AS. 

Hva koster en hytte fra BoligPartner?

Klikk deg videre og les mer om priser på våre hytter

Møt våre hyttekunder

Ønsker du å tilbringe fritiden din i ny hytte? La deg inspirere av noen av våre hyttekunder.