Moderne boliger i samspill med naturen

Å bygge moderne og attraktive flermannsboliger i et vanskelig terreng, kan være utfordrende. Vi mener det handler om å ta utgangspunkt i landskapet og skape boligene i tett samspill med naturen.

Det er ikke bestandig at tomta er flat og lett tilgjengelig. Når terrenget er utfordrende, tar vi hensyn til dette. Det vi bygger, kan dermed variere fra prosjekt til prosjekt, og fra landskap til landskap. Innenfor samme prosjekt er vi tro mot én stilart og ett arkitektonisk uttrykk. I tillegg skal boligene våre passer inn i områdets karakter. Dette mener vi gir en helhet og skapet et estetisk godt resultat.

I tett samspill

De konkrete løsningene finner vi i samspill med naturen. Er området skrånende, kan vi for eksempel la taket falle med terrenget. Vi kan også variere mellom for eksempel ett eller to etasjeplan – alt ut ifra hva topografien og reguleringene gir som betingelser. Det viktige er at de ulike typene av flermannsboliger i samme prosjekt passer sammen og følger en rød tråd.

Plan- og arkitektursjef i BoligPartner, Idar Sambu, er opptatt av å skape helhetlige uttrykk. Selv om vi kan velge ulike løsninger og tilpasninger på boligene, skal man alltid se at de passer sammen.

- Vi syr det hele sammen med et felles uttrykk og arkitektur hvor både materialvalg og fargesetting er viktig, forteller han.

Viktig fargevalg

Boligens farge er med å binde et delfelt sammen. For oss er det viktig å velge farger som naturlig hører hjemme i naturen og som passer inn i både området og omgivelsene. Noen tenker kanskje at nettopp fargen på flermannsboligen er noe som bestemmes til slutt. Vi tenker fargesetting helt fra starten.