Fremtidens enebolig

Tomtegrunn er dyrebar. Flere boenheter skal inn på mindre arealer og det blir stadig mer press på bynære områder. Hvordan vil fremtidens marked for eneboliger se ut? BoligPartners sjefsarkitekt har tatt en titt inn i glasskula. Del på Facebook Del på Twitter Del på Google plusk Del på Linkedin Del på Pinterest

Trenden er at man har stadig mindre areal til rådighet når man skal bygge seg bolig. Dette gjelder spesielt i tettbygde strøk, men blir mer og mer fremtredende også utenfor de tradisjonelle befolkningssentra i Norge, sier Idar Sambu, sjefsarkitekt i BoligPartner.

Idar har tegnet og tilpasset ferdighus i en mannsalder, og har god oversikt over utviklingen 
i tomtemarkedet. Han forteller at selv om lokale myndigheter fortsatt ser behovet for
å bygge klassiske eneboliger med normale tomtestørrelser, er det et stadig sterkere ønske fra politikere om å øke utnyttelsesgraden på boligområder - det vil si få flere hus inn på området man har til rådighet.

Dette retter vi oss etter og finner løsninger. Mindre areal betyr at man må tenke smartere. Vi har som regel ingen problemer med å tilpasse ferdighusene våre slik at boligarealet ivaretas – løsningen er ofte å finne i høyden. Hus med inntil tre etasjer og garasje innlemmet i boligens bakkeplan blir mer og mer vanlig, forteller Idar.

Mindre hage = mer fritid

Det er fortsatt status å bo i eget hus med hage, men folk ønsker å bruke mindre tid på 
å stelle med uteområdene sine. Fritiden skal brukes på gode opplevelser sammen med venner og familie – ikke på klipping av plen og epletrær. Sammen med høyere tetthet 
av hus og stadig økende krav om utnyttelse av tomteareal, byr dette på utfordringer for arkitektene.
  - Vi har mindre plass til rådighet, og må tenke smart for å få til det gode samspillet mellom hus og hage slik at både små og store kan trives. De gode oppholdsarealene blir mer viktige enn en romslig plen og ti epletrær. Store takterrasser og intime hager med god skjerming til nabohus er noe vi tegner mer og mer av, sier Idar.

Oppsummert er trenden at boligene vil få mindre tomteareal og at det vil bygges tettere på nyetablerte boligfelt.
 - Innstiller vi oss på dette har eneboligen fortsatt en lys fremtid. 3-4 eneboliger per mål er det mulig å tilpasse for. De felles leke- og oppholdsarealene ivaretas på tilpassede gode fellesområder, og den gode bokvaliteten er etablert. Dette er nok fremtidens eneboliger, sier Idar.