Flere unge eier egen bolig

Vi ønsker å eie selv og er stadig yngre når vi kjøper vår første bolig. Det viser Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2015.

Nordmenns boforhold blir stadig bedre. Hele 84 prosent av befolkningen over 16 år, bor nå i en bolig som husholdningen selv eier.

Flere unge boligeiere

Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den mest stabile veksten i andelen huseiere finner vi blant personer i alderen 25 – 44 år. Mens 76 prosent av befolkningen i alderen 24 - 44 år eide sin egen bolig i 1997, er eierandelen 81 prosent i 2015. Denne utviklingen har skjedd samtidig som det har vært en betydelig økning i boligprisene. Fra 1997 – 2014 økte prisene med 235 prosent, ifølge SSBs boligprisindeks.

Her kan du lese mer om levekårsundersøkelsen for 2015 fra SSB

Investerer i ny bolig

I BoligPartner kjenner vi oss godt igjen i funnene fra SSB sin undersøkelse. Vi realiserer stadig flere boligdrømmer, og andelen unge huskjøpere er stor.

- Mange 20-åringer ønsker å investere i egen leilighet, mens 30-åringene gjerne bygger ny enebolig. I 40-årene er det mange som realiserer hyttedrømmen sin, forteller Geir Thomassen, markedssjef i BoligPartner.

Nytt eller brukt hus– hva lønner seg?

Det er slitsomt å flytte og de færreste av oss ønsker å gjøre dette så altfor ofte. Et eventuelt boligkjøp bør derfor være basert på en langsiktig plan for fremtiden. Det er flere gode grunner til å bygge nytt fremfor å kjøpe brukt, og prisen trenger heller ikke å bli så høy som du kanskje tror.  

Husene folk snakker om

Våre arkitekttegnede ferdighus spenner vidt. Spennende linjer med rom og luft, eller koselig og romantisk? Hos oss kan alle realisere sine drømmer og behov. Hver kunde er unik, og hver tanke en mulighet. Det er derfor vi skaper: ”Husene folk snakker om” I BoligPartner har vi utvalget. Vi skreddersyr også våre hus slik at de passer perfekt til dine ønsker og behov.

Her kan du bestille gratis huskatalog