Harpefossen: No satsar vi på flotte leilegheiter!

Velkommen til eit ekte paradis for den aktive familien i Kviehogane.

Din Bustad med samarbeidspartnar Harpefossen hyttegrend og BoligPartner er glade for å presentere våre nye leilegheiter i vårt flotte felt på Kviehogane. Men sin plassering rett ved Harpefossen Skisenter og med «ski in - ski ut» byr Kviehogane på eit ekte paradis for den aktive familien.

Hytter og fritidsleilgheiter

På Kviehogane kan du velje mellom 16 tomter regulert for frittståande hytter og 22 fritidsleilegheiter. 


Klikk på ikonet for å besøke Din Bustad på Facebook. Her svarar vi på spørsmål du måtte ha om din fritidsbolig. 

Fritidsleilegheiter

Tilbakemeldingane frå våre kundar er at fleire ynskjer seg fritidsleilegheiter. Derfor har legg vi ut for sal 22 moderne og praktiske leilegheiter. Ei fritidsleilegheit gjev mange fordelar, som mindre vedlikehald, det er billigare å eige og kan enkelt leigast ut i periodar.

Våre fritidsleilegheiter er utvikla i samarbeid med seniorarkitekt Idar Sambu i BoligPartner, og her får du alt du trenger. Alle leilegheitene har moglegheit til 6 sengeplassar, og plass til heile familien rundt kjøkkenbordet. Vi har prioritert dei sosiale sonene og det praktiske som må vere til stades i eit konsept som dette. I tillegg får du vannbåren varme og gode tørkemoglegheiter. Uteplassane er overbygd og det er gode parkeringsplassar ved kvart bygg. Det blir også ført opp utvendige sportsbuer i forbindelse med leilegheitene.


Enkel tilgang til skianlegget

Hyttefeltet og fritidsleilegheitene legg til rette for tilgang til Harpefossen Skisenter. Det etablerast eigne «ski in - ski ut»-trasear frå feltet til «Sætreløypa». Dette gjer at du kan spenne på deg skia rett ved din fritidsbustad og på kort tid være klar for å nyte områdets største skisenter. Her er det eit variert løypenett både for alpint og langrenn. Her er noko som passar både for dei minste, for nybegynnaren og for den meir erfarne skikøyraren.

Ditt fritidsparadis

Vi ynskjer velkommen til Kviehogane - eit paradis for den aktive familien.

Slik er leilegheitane

Sjå planskissar og planteikningar frå fritidsleilegheitane her.

Sjå videoillustrasjon av leilegheitene her

Jeg vil vite mer om disse boligene
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen

Samtykker

Sjå video frå området her

Sjå video fra Kviehogane og feltet for nye hytter og fritidleilegheiter.

Området

Sjå bilder frå hyttefeltet her.

Fritidsleilegheiter Kviehogane

Sjå fleire illustrasjoner av fritidsleilegheitene på Kviehogane her.
Last ned ny digital hyttekatalog
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen

Samtykker

Vi søker tømrar

Er du tømrar og ynskjer ein forutsigbar framtid i et solid selskap?

Ynskjer du å jobbe i eit selskap der du ynskjer å bidra til utvikling? Då ser vi etter deg.

Vi trenger fleire dyktige nøkkelpersonar.

Er du riktig person vil du raskt få ansvar og vere ein sentral medarbeidar. Ta kontakt med dagleg leiar Vegard Meland i Din Bustad om du er interessert i å vite meir.

 

Utleigemarknad

Ta kontakt med oss for tips og referansar frå hytteigarar som leiger ut sine fritidsbustadar. Her er gode moglegheiter til å delfinansiere ditt prosjekt.

- Viktig for næringslivet

Boligkonsulent Vegard Meland hos Din Bustad ser fram til å være med å utvikle feltet på Harpefossen, Kviehogane.

- Det nye feltet på Kviehogane vil være viktig for Harpefossen Skisenter og næringslivet i området. Både Harpefossen Skisenter og næringslivet i nærområdet rundt vil få positive ringverknadar med denne utbygginga. I tillegg meiner vi dette vil være med å understreke Stad kommunes viktigheit som fritidsområde for våre nærområde, seier Meland. 

- Vi ynskjer alle velkommen til tomtevisning. Vi gleder oss til å prate med deg for ein uforpliktande og hyggeleg samtale om din fritidsbustad, avsluttar Meland.

Velkommen til trygg visning

I BoligPartner leggje vi til rette for trygge visningar med så lav smitterisiko som mogleg. Derfor arrangerer vi ikkje fellesvisningar, men gjev dykk moglegheit til privat visning.

Vi gleder oss til å møte deg, men denne gongen handhelsar vi ikkje. I tillegg helde vi oss på 2 meters avstand frå kvarandre.

Kontakt oss først. Vi ordna i fellesskap eit tidspunkt og løysningar saman. Visninga skal vere ei trygg og god oppleving for oss alle.

Hugs at vi gjerne gjennomfører videomøte med dykk, slik at du kan snakke med oss direkte frå di eiga stove.

Hytter

Sjekk våre hytter her og finn din draumehytte. Alle våre hytter kan tilpassast dine ynskjer, behov og din tomt.

Meir interessert i eigen hytte?

På Kviehogane er det også eit hyttefelt med 16 tomter regulert for frittståande hytter.