Flermannsboliger i tre

BoligPartner ønsker å være din komplette samarbeidspartner innen tomte- og eiendomsutvikling helt fra start til mål. La oss skape verdi sammen!

Å utvikle et nytt tomteområde kan være en svært lang og tidkrevende prosess. BoligPartner kan tomte- og eiendomsutvikling. Vi har både den viktige fagkunnskapen og de rette produktene for å lykkes. 

Boligmarkedet i Norge er i kontinuerlig utvikling. Stadig mindre tomter og krav til fortetting gjør markedet for flermannsboliger attraktivt. Vi tilbyr derfor mange ulike typer flermannsboliger - tilpasset ulike kundegrupper. 

Lavblokk i tre

BoligPartner kan også tilby trehus i fire etasjer. Vår lavblokk i tre er et innovativt boligkonsept med fleksible og miljøvennlige løsninger. Med den spennende kombinasjonen av tre som byggemateriale og moderne byggeteknikk skapes det her et unikt og bærekraftig konsept. Her er graden av fleksibilitet høy – akkurat slik dagens boligmarkedet etterspør.

Byggets konstruksjon er så fleksibel at hvert plan i lavblokka kan skreddersys etter markedets ønsker. Det gir et rom av alternative leilighetskombinasjoner. Gavlene har tilpasningsakser som kan justeres i bredden alt ut fra ønsker om størrelse på leilighetene og hva tomten gir av muligheter. Alle leilighetene får egen balkong. I tillegg kan lavblokken tilby en stor, felles takterrasse på toppen. Her er solceller integrert i taket. Sammen med svært effektive varmepumper vil dette spare og produsere nok energi til å dekke det årlige varmtvannsbehovet til alle leilighetene. Totalt sett er disse tre husene så miljøvennlig at konseptet blir sertifisert etter Breeam-standard. Dette er en klassifisering forbeholdt bygg som tilfredsstiller de aller høyeste krav til miljø og energieffektivitet i alle ledd.

Vi skreddersyr våre flermannsboliger slik at de passer perfekt til din plan.

Trehus i fire etasjer

BoligPartner opplever stor suksess med vår lavblokk i tre. Les mer om hvorfor her

Husmodeller i Flermannsboliger-serien

Aktuelt