Boligpartner

BoligPartner - Din Bustad AS søkjer tomter

Din Bustad AS er på jakt etter tomter til einebustadar og fleirmannsbustadar i nærleiken av sentrumsområda i Nordfjord.

Etterspurnaden etter tomter i nærleiken av sentrumsområda er stor. Det betyr du kan tjene gode pengar dersom du har ei tomt du ynskjer å utvikle eller skilje ut frå hagen din.

Vi har lang erfaring med utvikling av eigedom og står klare til å gje deg råd og veiledning om frådeling og tomtesal. Om du inngår opsjonsavtale med oss, vil vi ordna alt det formelle og skaffar deg kjøpar på tomta. Du får pengane for salget.

Ta kontakt med oss i Din Bustad og vi kjem på befaring og gjev deg ei vurdering av eigedomen.

Les meir om mulighetene her:

Gratis verdivurdering

Vi kjenner bustadmarkedet i ditt område og delar gjerne vår kompetanse og erfaring med deg. Inviter oss på ei gratis og heilt uforpliktande synfaring av eigedomen din. Vi kan gje deg ei vurdering kva vi meiner di tomt er verdt. Din Bustad har til en kvar tid mange som er på tomtejakt. Derfor kan vi raskt skaffe deg ein kjøpar på tomta. Bestill gratis verdivurdering i dag.

Vi ordnar alle papir

Ved å inngå opsjonsavtale med oss (du gjev oss da rett til å bygge på tomta), bistår vi deg med alle nødvendige formalitetar vedr. eit tomtesal. Vi ordnar med frådelingssøknad, nabovarsel og våre arkitektar utarbeidar en situasjonsplan. Din Bustad følgjer opp saka mot kommuna. Vidare gjennomføre vi delingsforretning kor vi bistår sammen med kommuna. I tillegg fyller vi ut salsdokumenta slik at du enkelt kan selje tomta direkte til vår kunde. Når kommuna har ferdigbehandla saka, fyller vi ut nødvendige dokument for sal og overskjøting av tomta til kjøpar. Du får pengane for tomtesalet og vår kunde får bygge nytt BoligPartner-hus. Ein opsjonsavtale med oss vil gjelde for en avtalt tidsperiode.

Ein profesjonell partnar

Vurderer du å selje en del av din eigedom? Ta kontakt med Din Bustad AS forhandler av BoligPartnerhus - vi står klare til å være din profesjonelle rådgjevar. Vi har erfaring innan eigedomsutvikling. I tillegg har BoligPartner landets største fagmiljø innan norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Hamar.

Realiser dine draumar

Ved å skilje ut en del av hagen din, kan du få meir fritid med mindre hagearbeid og ekstra pengar til å realisere dine draumar. Pengane for tomtesalet går direkte til deg. Vi har ingen fortjeneste ved salg av tomta, men vår kunde får ei tomt å bygge et BoligPartner-hus på.

Jeg ønsker en prat om tomter og husbygging

Meir informasjon

Her har vi samla meir informasjon til deg som vurderer å skilje ut tomt.

Les meir her