Katalog

Velkommen til BoligPartner

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner realisert mer enn 8 000 boligdrømmer for våre kunder.

BoligPartner har per i dag passert 50 salgskontorer bestående av egeneide distriktskontorer og et omfattende forhandlernettverk landet rundt som til sammen sysselsetter over 450 ansatte. I tillegg har BoligPartner landets største fagmiljø innen norsk trehusproduksjon representert ved hovedkontoret på Tjuvholmen, Hamar.

Vi har stort fokus på medarbeiderne våre og det å være en god arbeidsplass. BoligPartner har oppnådd sertifisering som en ”Great Place To Work-bedrift”, og hele 91 % av våre ansatte mener BoligPartner er en flott arbeidsplass. Innen utgangen av 2019 er målet vårt å offisielt være en av Norges tre beste arbeidsplasser.

BOLIGPARTNER

Tjuvholmen
Brygga 11
2317 Hamar
Telefon: 47 71 70 00

E-post: post@boligpartner.no
Org.nr: 967 524 514

Se kart her

Film om BoligPartner

Vi bygger fremtiden! Se vår film om hvordan det er å jobbe i BoligPartner

Ansatte hovedkontor

Administrasjon
Adm. direktør
Mari Skjærstad
Tlf: 995 23 529
CFO
Morten Nilsgård
Tlf: 938 76 485
Økonomidirektør
Arnt Helge Høyem
Tlf: 958 00 109
IT-sjef
Stig Heyerdahl
Tlf: 907 74 006
Kvalitetsdirektør
Hilde Skar
Tlf: 971 51 395
Kommunikasjonssjef
Bjørnar Mickelson
Tlf: 450 25 376
Fagsjef salg
Tore Larsen
Tlf: 918 48 760
Controller
Magnus Mo Bjørnseth
Tlf: 952 60 906
Fagsjef Bygg
Terje Børresen
Tlf: 480 67 353
Administrasjonsleder
Randi Bækken
Tlf: 996 23 190
Regnskapsleder
Marthe Aaland
Tlf: 951 65 284
Regnskapskonsulent
Mona Rønning
Tlf: 917 36 899
Regnskapskonsulent
Hege Hagelund
Tlf: 907 95 189
Regnskapskonsulent
Live Andersen Busterud
Tlf: 482 34 700
Administrasjonssekretær
Lene Berglund
Tlf: 477 17 000
Innkjøp og logistikk
Direktør innkjøp og logistikk
Eskild Wedvik
Tlf: 408 67 042
Logistikksjef
Ole Madsen
Tlf: 930 29 911
Leder logistikk
Arnt Erik Loberg
Tlf: 905 83 320
Leder kalkyle
Bjørn-Vidar Barmsnes
Tlf: 911 63 011
Logistikkoordinator
Grete Åransberg Bjerke
Tlf: 909 98 073
Kalkulatør
Ola Arneberget
Tlf: 907 27 162
Kalkulatør
Sverre Brattli
Tlf: 915 79 024
Kalkulatør
Joakim Rasmussen
Tlf: 904 72 340
Saksbehandler logistikk
Rune Brendløkken
Tlf: 915 60 637
Saksbehandler logistikk
Arild Jonsson
Tlf: 916 48 217
Saksbehandler logistikk
Laila Rønning
Tlf: 917 31 380
Saksbehandler
Rune Furuholt
Tlf: 941 36 790
Saksbehandler
Stian Helmersen
Tlf: 476 89 114
Saksbehandler
Erik Kirkevold
Tlf: 476 89 214
Saksbehandler
Rune Hollekim
Tlf: 477 01 637
Saksbehandler
Jonas Dahl Karlsen
Tlf: 477 01 576
Driftskoordinator
Susanne Sandbuløkken
Tlf: 950 39 566
Saksbehandler
Espen Markeng
Saksbehandler
Pål Sletten
Tlf: 482 57 430
Teknisk - Administrasjon
Teknisk direktør
Lene Vedal Moore
Tlf: 926 31 615
Teknisk koordinator
Hanne A. Midtmoen
Tlf: 928 19 974
Teknisk koordinator
Eva Berglund
Tlf: 469 39 466
Teknisk - Utvikling
Utviklingssjef
Per Halvor Høiby
Tlf: 916 62 391
Utviklingsingeniør
Even Hansen
Tlf: 468 23 528
Utviklingsingeniør katalog
Jonar Lensebakken
Tlf: 916 32 158
Ingeniør
Tuan Dinh Nguyen
Tlf: 951 79 580
Utviklingsingeniør BIM
Morten Erik Holmen
Tlf: 952 38 946
Teknisk - Plan og arkitektur
Plan- og arkitektursjef
Idar Sambu
Tlf: 922 51 370
Arkitekt
Arnfinn Dammen
Tlf: 970 39 766
Arkitekt
Bjørg Elin Hannestad
Tlf: 915 95 586
Landskapsarkitekt
Ouren Hommel
Tlf: 900 65 635
Arkitekt
Indra Skrinskaite
Tlf: 913 03 580
Arkitekt
Kasia Badura
Tlf: 471 62 883
Arkitekt
Stefan Smolovic
Tlf: 942 38 273
Landskapsarkitekt
Mantas Skurvydas
Tlf: 968 12 459
Teknisk - Prosjektering
Prosjekteringssjef
Gaute Frydendahl
Tlf: 982 32 062
Leder Bolig- og Tomteplanlegging (B&T)
Øyvin Harald Bustad
Tlf: 469 05 103
Leder Hovedprosjektering (HP)
Anne Wenche Stangeland
Tlf: 917 41 949
Leder konstuksjon
Atle Nørstebøen
Tlf: 954 45 122
Leder Detaljprosjektering (DP)
Jonny Gudbrandsen
Tlf: 481 86 457
Boligplanlegger (B&T)
Liv Rønningen Dalseng
Tlf: 907 85 683
Boligplanlegger (B&T)
Anne Bøklep
Tlf: 911 89 365
Ingeniør (B&T)
Inge Stallvik
Tlf: 91 81 22 29
Arealplanlegger (B&T)
Morten Moe
Tlf: 477 18 512
Arealplanlegger (B&T)
Adrian Mikael Rønningen
Tlf: 911 43 951
Ingeniør (HP)
May-Siren Skaar
Tlf: 900 85 507
Ingeniør (HP)
Guri Halvorsen Aamodt
Tlf: 46 94 22 31
Ingeniør (HP)
Line Dahlberg
Tlf: 908 19 628
Ingeniør (HP)
Hanna Svan
Tlf: 900 34 945
Ingeniør (HP)
Helge Bekkelund
Tlf: 482 13 890
Ingeniør (HP)
Simen Trongaard Pedersen
Tlf: 482 84 435
Ingeniør (HP)
Mahmod Sharifi
Tlf: 905 28 958
Teknisk tegner (DP)
Torbjørn Brendløkken
Tlf: 48 06 61 47
Ingeniør (DP)
Michael Granli
Tlf: 468 58 346
Ingeniør (DP)
Arthur Western
Tlf: 468 48 802
Ingeniør (DP)
Thomas Lunde
Tlf: 907 26 332
Ingeniør (DP)
Steinar Bogen
Tlf: 907 49 630
Ingeniør (DP)
Roger Olsen
Tlf: 908 19 724
Ingeniør (DP)
Martin Veland Hoven
Tlf: 908 19 549
Ingeniør (DP)
Norvald Brodalen
Tlf: 482 99 690
Ingeniør konstruksjon
Håvard Barli
Tlf: 915 69 380
Ingeniør konstruksjon
Kelly Helene Smith
Tlf: 900 94 732
Ingeniør konstruksjon
Thomas Kjendlie
Tlf: 906 17 027
Teknisk - Prosjekt
Prosjektsjef
Knut Moe
Tlf: 951 54 476
Prosjektingeniør
Jon Hugo Harkinn
Tlf: 468 24 513
Prosjektingeniør
Marte Espelien
Tlf: 904 03 870
Prosjektingeniør
John Bergum Martinsen
Tlf: 90 24 20 10
Prosjektingeniør
Tonje Kristine Lillemork
Tlf: 907 92 946
Markedsavdelingen
Markedsdirektør
Gunn Furulund Hedemann
Tlf: 908 53 908
Markedssjef
Geir Thomassen
Tlf: 911 62 315
Prosjektleder
Christin Almestrand Bakken
Tlf: 917 16 029
AD/kreativ leder
Stein Garmanslund
Tlf: 948 43 730
Markedsrådgiver/grafisk designer
Jøran Kaland-Lereggen
Tlf: 911 03 433
Markedsrådgiver/grafisk designer
Anders Wollan
Tlf: 922 38 442
Multimediadesigner
Jonas Kristoffersen
Tlf: 976 22 441
Kommunikasjonsrådgiver
Elin Skramstad
Tlf: 990 12 051
Kommunikasjonsrådgiver og contentansvarlig
Hanne Mette Walhovd Paulsen
Tlf: 924 45 108
Ledelse hus, hytter og prosjekt
Direktør Bygg
Nils Erik Berge
Tlf: 952 73 099
Regionsdirektør Øst
Bjørn Morten Grothe
Tlf: 41 69 93 20
Regionsdirektør Øst
Jon Rune Madsen
Tlf: 907 35 149
Regionsdirektør Vest
Torbjørn Schjevik
Tlf: 97 07 75 79
Regionsdirektør Vest
Terje Brakstad
Tlf: 478 49 787
Hyttesjef
Sten Krogh
Tlf: 900 25 599
Salgskoordinator hytter
Therese Christiansen
Tlf: 904 00 665
Forhandleravdelingen
Forhandlerdirektør
Tom J. Dahl
Tlf: 913 87 601
Forhandlerleder
Marius Fredriksen
Tlf: 906 51 222
ØkonomiPartner
Daglig leder/Autorisert regnskapsfører
Svein Haugom
Tlf: 913 55 528
Regnskapskonsulent
Vivi Merete Gård
Tlf: 48 21 26 14
Regnskapskonsulent
Tove Rostad
Tlf: 918 16 636
Regnskapskonsulent
Hanne Wethammer
Tlf: 91 91 75 70
Regnskapsmedarbeider
Siv Bråthen
Tlf: 997 39 953
Controller/Regnskapsfører
Lars Erik Dufseth
Tlf: 922 84 362
Boligpartner Konsern
Konsernsjef
Gunnar August Wedvik
Tlf: 959 97 696
Direktør kjedeutvikling
Rune Deglum
Tlf: 990 26 954
visjonsillustrasjon
Visjon og kvalitetsmål
Vår visjon er at BoligPartner skal bli markedsledende innen norsk boligbygging gjennom kvalitet, design og dyktighet.

Kvalitet

Boligen din skal leveres i henhold til avtalen inngått mellom deg og BoligPartner. Det er en selvfølge at boligen leveres uten feil eller mangler til avtalt tidspunkt. BoligPartner skal levere kvalitet i alle ledd - fra første henvendelse, gjennom hele kjøps- og byggeprosessen - til overtakelse og ettårskontroll.

Design

Vår huskolleksjon og alt markedsføringsmateriell skal gjenspeile både tradisjonelle og innovative formgrep. Vi skal videreføre god byggeskikk samtidig som vi tenker innovativt. På denne måten skal vi skape oppmerksomhet og en følelse av kvalitet og fremtidsrettede bokvaliteter i morgendagens Norge.

Dyktighet

Alle ansatte skal inneha tilstrekkelig faglig og praktisk kompetanse til å gi deg som kunde utmerket service.

Våre leverandører

For å levere høy kvalitet tvers igjennom i en bolig må vi ha tilgang til de beste varene fra de beste leverandørene.

Kart